Natuur en milieu

Ook op deze pagina

Subsidies

Natuur en milieu
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten.

Natuur en milieu

Subsidies voor duurzame klimaatprojecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen en/of die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan.

Dierenwelzijn
Verenigingen en organisaties

Aanmoedigingssubsidie voor de werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant. 

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 

Natuur en milieu
Scholen

Subsidies voor scholen die werken rond natuur op school.

Natuur en milieu
Particulieren

Subsidie voor uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast.

Activiteiten

Natuur en milieu
Klimaatneutraal
Ruimtelijke planning
Lokale besturen

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Asse, Dilbeek en Tienen gingen aan de slag met groene warmte. Het project 'Warmtewende' begeleidde hen. Hun ervaringen willen ze graag delen.

Natuur
Lokale besturen

Wanneer

tot

 Waar

Webinar

Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van IGO (Webinar)

Natuur
Lokale besturen

Wanneer

tot

 Waar

Webinar

Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van Pro Natura (Webinar)

Nieuwsbrief Milieu

Maandelijks info over milieu, natuur en duurzaamheid in Vlaams-Brabant:

  • Actuele milieu- en natuurthema's
  • Milieutips
  • Groepsaankopen
  • Cursussen en activiteiten