Natuur en milieu

Ook op deze pagina

Subsidies

Natuur en milieu
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten.

Natuur en milieu
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties
Scholen

Subsidies voor duurzame klimaatprojecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen en/of die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan.

Natuur en milieu
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden die verenigingen en ngo's helpt om hun projecten in het Zuiden klimaatslim te maken.

Dierenwelzijn
Verenigingen en organisaties

Aanmoedigingssubsidie voor de werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant. 

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 

Natuur en milieu
Scholen

Subsidies voor scholen die werken rond natuur op school.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidie aan gemeenten voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies om gemeenten te ondersteunen bij projecten om woningen te beschermen tegen schade door overstromingen met behulp van individuele waterpreventieve maatregelen.

Natuur en milieu
Particulieren

Subsidie voor de uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen.

Activiteiten

Natuur en milieu
Lokale besturen

Wanneer

tot
tot

 Waar

online

Overleg voor Vlaams-Brabantse milieu- en duurzaamheidsambtenaren.

Natuur en milieu
Klimaatneutraal
Lokale besturen

Wanneer

tot

 Waar

Tienen - vertrek voorplein station - wandeling langs verschillende locaties

Inspiratiedag over groen-blauwe inrichting van openbare domeinen. Fietstocht door Liedekerke met bezoek aan vier gerealiseerde projecten.

Natuur en milieu
Particulieren

Wanneer

tot

 Waar

Kamsalamanderhut, IJzerenweg, Linter

Feest met twee heel belangrijke aankondigingen en heel wat leuke en avontuurlijke activiteiten voor jong en oud

Nieuwsbrief Milieu

Maandelijks info over het leefmilieu met

  • Actuele milieu- en natuurthema's
  • Milieutips
  • Groepsaankopen
  • Cursussen en activiteiten


 
Je ontvangt eerst nog een e-mail om je abonnement te activeren. Deze e-mail kan ook in je spam/ongewenst terechtkomen.