Natuur en milieu

Ook op deze pagina

Subsidies

Natuur en milieu
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten.

Natuur en milieu
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties
Scholen

Subsidies voor duurzame klimaatprojecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen en/of die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan.

Natuur en milieu
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden die verenigingen en ngo's helpt om hun projecten in het Zuiden klimaatslim te maken.

Dierenwelzijn
Verenigingen en organisaties

Aanmoedigingssubsidie voor de werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant. 

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 

Natuur en milieu
Scholen

Subsidies voor scholen die werken rond natuur op school.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidie aan gemeenten voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Natuur en milieu
Particulieren

Subsidie waterpreventie voor uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast.

Activiteiten

Natuur
Particulieren
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis Leuven

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Zaterdag 25 februari vindt de jaarlijkse Brakona contactdag plaats, dit jaar opnieuw live in het Provinciehuis van Leuven.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Wanneer

tot
tot

Overleg voor Vlaams-Brabantse milieu- en duurzaamheidsambtenaren.

Natuur en milieu
Onderwijs en vorming
Leerkrachten

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis Leuven

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Studiedag voor leerkrachten over het spelen en leren met losse materialen

Nieuwsbrief Milieu

Maandelijks info over het leefmilieu met

  • Actuele milieu- en natuurthema's
  • Milieutips
  • Groepsaankopen
  • Cursussen en activiteiten


 
Je ontvangt eerst nog een e-mail om je abonnement te activeren. Deze e-mail kan ook in je spam/ongewenst terechtkomen.