Natuur en milieu

Ook op deze pagina

Subsidies

Natuur en milieu
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten.

Natuur en milieu

Subsidies voor duurzame klimaatprojecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen en/of die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan.

Natuur en milieu

Subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden die verenigingen en ngo's helpt om hun projecten in het Zuiden klimaatslim te maken.

Dierenwelzijn
Verenigingen en organisaties

Aanmoedigingssubsidie voor de werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant. 

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 

Natuur en milieu
Scholen

Subsidies voor scholen die werken rond natuur op school.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidie aan gemeenten voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Natuur en milieu
Particulieren

Subsidie waterpreventie voor uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast.

Activiteiten

Natuur en milieu
Klimaatneutraal
Scholen

Wanneer

tot

 Waar

Basisschool GO! De Bijenkorf

Mechelsesteenweg 397
3020 Herent
België

Basisschool GO! De Bijenkorf in Herent zet de schoolpoort open en doet haar traject van grijze speelplaats naar groene schooltuin uit de doeken.

Natuur en milieu
Natuur
Lokale besturen

Wanneer

tot

 Waar

Webinar

Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van IGO, op donderdag 27 mei 2021.

Natuur en milieu
Natuur
Lokale besturen

Wanneer

tot

 Waar

Webinar

Jaarvergadering van de Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsploegen van IGO, op dinsdag 1 juni 2021.

Nieuwsbrief Milieu

Maandelijks info over milieu, natuur en duurzaamheid in Vlaams-Brabant:

  • Actuele milieu- en natuurthema's
  • Milieutips
  • Groepsaankopen
  • Cursussen en activiteiten