Natuur en milieu

Ook op deze pagina

Subsidies

Natuur en milieu
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidies voor duurzame biodiversiteitsprojecten.

Natuur en milieu

Subsidies voor duurzame klimaatprojecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen en/of die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan.

Natuur en milieu

Subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden die verenigingen en ngo's helpt om hun projecten in het Zuiden klimaatslim te maken.

Dierenwelzijn
Verenigingen en organisaties

Aanmoedigingssubsidie voor de werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant. 

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 

Natuur en milieu
Scholen

Subsidies voor scholen die werken rond natuur op school.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidie aan gemeenten voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Natuur en milieu
Particulieren

Subsidie waterpreventie voor uitvoering van waterpreventieve maatregelen om bestaande gebouwen, die al te kampen kregen met wateroverlast, te beschermen tegen wateroverlast.

Activiteiten

Natuur en milieu
Lokale besturen

Wanneer

Hoe maak je de publieke ruimte in jouw gemeente klimaatbestendig? Infodag met lezingen en inspirerende terreinbezoeken.

Natuur en milieu
Leve de tuin
Duurzaam wonen en bouwen
Iedereen

Wanneer

tot

Webinar met tips en haalbare acties voor een tuin met minder verharding.

Natuur en milieu
Klimaatneutraal
Verenigingen en organisaties
Studenten
Particulieren

Wanneer

tot
tot
tot
tot
tot

 Waar

Webinars + Provinciehuis Leuven

Hulp nodig bij de aanvraag van een subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden? In dit ondersteuningstraject zetten we je op weg.

Nieuwsbrief Milieu

Maandelijks info over milieu, natuur en duurzaamheid in Vlaams-Brabant:

  • Actuele milieu- en natuurthema's
  • Milieutips
  • Groepsaankopen
  • Cursussen en activiteiten