Duurzame klimaatprojecten

Subsidies voor duurzame klimaatprojecten die gemeenten helpen bij het uitvoeren van de gemeentelijke klimaatactieplannen en/of die een bijdrage leveren aan het behalen van de doelstellingen van het provinciale klimaatplan. 

Maar helpt jouw project verenigingen en ngo's om hun projecten in het Zuiden klimaatslim te maken? Vraag dan een subsidie voor duurzame klimaatprojecten in het Zuiden aan.

Snel naar

Wat?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie moet het duurzaam klimaatproject voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Helpen bij het realiseren van de gemeentelijke en/of de provinciale klimaatdoelstellingen en/of bijdragen tot de ambitie van de provincie Vlaams-Brabant om klimaatneutraal en klimaatbestendig te worden.
 • Aandacht hebben voor de sociale, economische en ecologische dimensie van duurzaamheid.
 • Uitgevoerd worden conform het aanvraagdossier met bijhorende planning en begroting en de eventuele opmerkingen door de deputatie.

Gemeenten die een subsidie aanvragen moeten:

 • Het Klimaatengagement Vlaams-Brabant 2019 ondertekend hebben;
 • Beschikken over een door het bevoegde bestuursorgaan goedgekeurd SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plan) OF beschikken over een beslissing van het bevoegde bestuursorgaan tot het opmaken van een SECAP.

Voor wie?

 • Gemeenten in Vlaams-Brabant
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met hoofdzetel in Vlaams-Brabant
 • Verenigingen zonder winstuitkering met lokale werking in de provincie Vlaams-Brabant
 • Scholen of scholengroepen met een maatschappelijke zetel in Vlaams-Brabant

Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit twee stappen.

 1. Dien je projectvoorstel voor een project in 2025 ten laatste op 31 augustus 2024 in, per mail aan subsidiesklimaat [at] vlaamsbrabant.be (subsidiesklimaat[at]vlaamsbrabant[dot]be). Doe dat op maximum één A4 en voeg er een ruwe begroting bij.
  Ten laatste eind oktober krijg je per mail ons advies op je projectvoorstel. Bij positief advies krijg je twee formulieren:
  • Het definitief aanvraagformulier
  • Het begrotingsformulier (met handleiding)
 2. Definitieve aanvraag
  Vraag je subsidie digitaal aan en voeg je ingevuld ‘definitief aanvraagformulier’ en ‘begrotingsformulier’ toe.

Let op! Voer jij een project uit dat goedgekeurd werd binnen het vorige subsidiereglement? Dan geldt voor dit project nog het oude subsidiereglement.

Let op! Deze knop enkel gebruiken tijdens stap 4 van de procedure.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

subsidiesklimaat [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.