Toegankelijkheid vlaamsbrabant.be

De provincie Vlaams-Brabant streeft ernaar dat deze website voor alle bezoekers bruikbaar en begrijpelijk is, dus ook voor ouderen, slechtzienden, blinden, kleurenblinden of personen met een auditieve of motorische handicap.

Snel naar

Europese verplichting

Om bruikbare en begrijpelijke websites te stimuleren legt Europa alle websites van de overheid regels over toegankelijkheid op. Die zijn vastgelegd in de Europese richtlijn NL 301 549 (wetgevingsnummer 2016/2102, 22 december 2016).
De richtlijn werd omgezet in het Bestuursdecreet van 7 december 2018.

Deze website werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist bij AnySurfer.

Afbeeldingen

De gebruikte afbeeldingen op deze website hebben een bijhorende tekstuele beschrijving. Indien nodig hebben ze een afzonderlijke tekstuele beschrijving.

Als je problemen ondervindt, kan je contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.

Afdrukken van webpagina's

Iedere webpagina is makkelijk afdrukbaar via de browser. Een afzondelijke stylesheet genereert een optimale afdrukversie.

Navigatie en links

De navigatie is toegankelijk voor bezoekers die geen gebruik kunnen of willen maken van scripts of aparte software. Iedere pagina bevat een broodkruimel die de bezoeker toont waar hij zich bevindt.
Links bevatten zoveel mogelijk informatie over de achterliggende pagina's, websites of documenten.

Lettertype en kleurgebruik

De lettergrootte is volledig schaalbaar via de browser. Kleurenblinde bezoekers mogen geen problemen ondervinden bij het raadplegen van deze website.

Toegankelijkheid van documenten

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat een aantal documenten (pdf-bestanden, Word-bestanden) op vlaamsbrabant.be niet (volledig) toegankelijk is. We werken aan een oplossing.

Als je problemen ondervindt, kan je contact opnemen voor een toegankelijk alternatief.

Nog een vraag over toegankelijkheid?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

web [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Een klacht over toegankelijkheid?

Nam je contact op met de provincie, maar ben je niet tevreden met het antwoord? Stuur dan je klacht naar onze klachtenambtenaar.