Brakona

Brakona is de Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie. Een provinciaal forum voor iedereen die bezig is met de studie en inventarisatie van planten, dieren, gesteenten en fossielen.

Snel naar

Provinciaal forum voor natuurstudie

De Vlaams-Brabantse Koepel voor Natuurstudie zet zich in voor de bescherming en het behoud van soorten.

BRAKONA:

  • Brengt alle kennis over natuurstudie in Vlaams-Brabant samen.
  • Verenigt professionelen en vrijwilligers die bezig zijn met de studie en inventarisatie van planten, dieren, gesteenten en fossielen.
  • Geeft natuurverenigingen en natuurstudiegroepen de kans om hun ervaringen, ideeën en projectresultaten uit te wisselen.

Jaarlijkse contactdag

Brakona organiseert elk jaar een contactdag voor vrijwilligers en natuurliefhebbers.

Het ideale moment om:

  • Nieuwe contacten te leggen of ervaring uit te wisselen met andere vrijwilligers/ collega's.
  • Je te informeren over de verschillende natuurstudieprojecten in de provincie.

De vorige contactdag was op zaterdag 3 februari 2024. Dit moment gemist? Of blik je graag nog eens terug? Bekijk de presentaties van de laatste contactdag

Save the date: in 2025 vindt de contactdag plaats op zaterdag 1 februari

Activiteiten rond natuur en milieu

Geen activiteiten gevonden

Soortbescherming - Provinciale Prioritaire Soorten (PPS)

Om de achteruitgang van biodiversiteit in Vlaams-Brabant tegen te gaan, maakten we een lijst van belangrijke soorten: de Provinciale Prioritaire Soorten. Die lijst gebruiken we als basis voor het soortenbeleid in Vlaams-Brabant. Hij bevat soorten die onvoldoende kunnen profiteren van het gangbare beleid rond milieu, natuur en water, en die daardoor een groot risico lopen te verdwijnen. Voor deze soorten willen we graag een vangnet bieden.

Hoe is het vandaag gesteld met de biodiversiteit in onze provincie? Welke soorten verdienen onze aandacht? Dat vertelt de nieuwe PPS-lijst.

Waarnemingen.be

Haal je oude en nieuwe waarnemingen uit schuiven en kasten en voer ze in op Waarnemingen.be. Werk zo mee aan een beter zicht op het verspreidingsgebied van soorten en efficiëntere acties om soorten te beschermen.

Op Waarnemingen.be kan je zowel invoeren als raadplegen.

Voor de Prioritaire soorten is er een aparte invoermodule.

Meer weten over Brakona?

brakona [at] natuurpunt.be