Nieuwe lijst van kwetsbare soorten

In onze sterk verstedelijkte provincie worden heel wat planten- en diersoorten bedreigd. Voor heel wat van die soorten ligt het zwaartepunt van hun verspreiding ook nog eens in Vlaams-Brabant. We noemen ze Provinciale Prioritaire Soorten, of kortweg PPS. We hebben dus een grote verantwoordelijkheid om ze te beschermen en hun leefgebied te behouden zodat ze niet helemaal uitsterven in onze provincie.

Hoe is het vandaag gesteld met de biodiversiteit in onze provincie? Welke soorten verdienen onze aandacht? Dat vertelt de nieuwe PPS-lijst

Snel naar

Koesterburen

De vorige PPS-lijst dateert van 2008 en was meteen ook de start van onze campagne 'Koesterburen in Vlaams-Brabant'.

Lees meer over de koesterburen

Hoe zit het met de nieuwe PPS?

De nieuwe PPS-lijst bevat 96 soorten.

Daarnaast bevat de lijst

 • 110 Provinciaal Belangrijke Habitattypische Soorten (PBHS) - Dit zijn soorten die leven en zich voortplanten binnen een specifieke natuurlijke leefomgeving zoals een bos, moeras ... 
  Voorbeelden zijn oehoe, raaf, das, otter, beekforel en paling.
 • 5 Provinciaal Belangrijke Biotopen (PBB) - Dit zijn specifieke leefomgevingen waarin bepaalde planten- en diersoorten leven die vergelijkbare omgevingsomstandigheden delen.
  Voorbeelden zijn habitats binnen grote boscomplexen van Meerdaal, Zoniën, Hallerbos en het Walenbos

Bekijk de volledige lijst in het onderzoeksrapport

Hoe beschermen we onze kwetsbare soorten?

 • We werken hiervoor samen met verschillende partners: regionale landschappen, bosgroep, natuurverenigingen, gemeenten ...
 • We geven een subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten. Dit zijn projecten die:
  • Groen-blauwe verbindingen versterken
  • Gronden aankopen om er natuur te ontwikkelen 
  • Onderzoeken wat nodig is voor meer en betere natuur of die genomen maatregelen evalueren
  • Het draagvlak vergroten voor natuurprojecten
 • We steunen de regionale landschappen in hun natuurinrichtingsprojecten, zoals de aanleg van vijvers en poelen, hagen en houtkanten, bloemrijke graslanden ...
 • We steunen de Bosgroep Vlaams-Brabant voor de uitvoering van bosuitbreiding en bosbeheer.
 • We steunen natuurverenigingen en landschapsploegen die aan natuurinrichting, -beheer en -onderhoud doen.

Zorg je mee voor onze kwetsbare soorten?

Wil jij graag jouw steentje bijdragen om planten en dieren nieuwe kansen te geven in onze provincie? Dat kan, en het is zelfs simpeler dan je denkt. Zeker als je een tuin hebt. Want jouw tuin is de stapsteen naar weer een andere tuin, en al onze tuinen samen maken de verbinding met waardevolle natuurgebieden. Op voorwaarde dat we die tuinen weer wat groener kleuren.

Acties voor meer en betere natuur in jouw tuin

Meer weten over de Provinciaal Prioritaire Soorten?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

natuur [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Krijg je graag de laatste nieuwtjes over soorten en hun leefgebieden in jouw brievenbus? Abonneer je op Natuurfocus, het driemaandelijkse betalende tijdschrift van Natuurpunt Studie, met bijdragen van o.a. de provincie en de regionale landschappen.

Gepubliceerd op

27 februari 2023