Duurzame biodiversiteitsprojecten

Subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten.

Snel naar

Wat?

Jouw project:

Volgende projecten komen in aanmerking:

 • Projecten met concrete realisaties op het terrein, die het robuuste groen-blauwe netwerk en de groen-blauwe dooradering versterken.
 • De aankoop van gronden met het oog op natuurontwikkeling (als onderdeel van een project met concrete terreinrealisaties).
 • Het uitvoeren van voorafgaand onderzoek en/of het opvolgen van de effectiviteit van de acties na realisatie (als onderdeel van een project met concrete terreinrealisaties).
 • Het uitvoeren van communicatie en/of participatie-activiteiten die het draagvlak voor het duurzaam biodiversiteitsproject vergroten (als onderdeel van een project met concrete terreinrealisaties).

Komen niet in aanmerking:

 • Reguliere natuurbeheer- of onderhoudsactiviteiten
 • Studies (met uitzondering van toegepast onderzoek in functie van een terreinproject)
 • Pure sensibilisatie-, educatieve of doelgroepgerichte projecten en projecten rond de eigen verenigingswerking

De huidige subsidie voor duurzame biodiversiteitsprojecten vervangt de vier vorige natuursubsidies:

 • Subsidie voor de verwerving van gronden ter bescherming van de biodiversiteit
 • Subsidie ter ondersteuning van de uitvoering van het gemeentelijk natuurbeleid
 • Duurzame biodiversiteitsprojecten
 • Investeringssubsidie en begeleiding voor het inrichten van jeugdvriendelijke openbare ruimtes

Voer jij een project uit dat goedgekeurd werd binnen één van deze vorige subsidiereglementen? Dan geldt voor de rapportering van dit project nog het oude subsidiereglement. Je ontvangt het oude reglement per mail.

Voor wie?

 • Gemeenten in Vlaams-Brabant
 • Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden gevestigd in Vlaams-Brabant
 • Erkende milieu- en natuurverenigingen met een lokale werking in Vlaams-Brabant
 • Terreinbeherende natuurverenigingen met een lokale werking in Vlaams-Brabant
 • Regionale Landschappen gevestigd in Vlaams-Brabant
 • Bosgroepen gevestigd in Vlaams-Brabant

Procedure

 1. Dien je projectvoorstel voor een project in 2025 per mail in uiterlijk op 31 augustus 2024.
 2. Voor je definitieve aanvraag sturen we jou ten laatste eind oktober advies voor je projectvoorstel door. Bij positief advies krijg je 2 formulieren:
  • Het definitieve aanvraagformulier
  • Het begrotingsformulier (met handleiding)
 3. Vraag je subsidie met onderstaande knop digitaal aan en voeg er de 2 eerder ontvangen formulieren ingevuld aan toe.

Dossier indienen

Deze knop enkel gebruiken bij Stap 3 van de procedure.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

subsidiesnatuur [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.