Klimaatplan

  Klimaatneutraal, klimaatbestendig

  De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Hoe pakken we dit aan?

  Klimaatstudie en klimaatplan

  Vlaams-Brabant kan klimaatneutraal worden tegen 2040. Van klimaatstudie tot klimaatbeleidsplan en actieprogramma.

  Communicatie

  Heb jij een goed klimaatproject? Spring jij mee in voor een klimaatneutrale provincie? Gebruik de mindmap en het logo van Vlaams-Brabant.