Klimaatneutraal, klimaatbestendig

De provincie Vlaams-Brabant wil klimaatneutraal worden. Wat betekent klimaatneutraal? Kan een provincie wel klimaatneutraal worden? Hoe pakken we dit aan?

Snel naar

Wat is klimaatneutraal?

Om als provincie klimaatneutraal te worden, moeten we de uitstoot van broeikasgassen met 80 tot 95% verminderen. De belangrijkste broeikasgassen zijn koolstofdioxide, methaan en lachgas.

Heel wat menselijke activiteiten veroorzaken de uitstoot van broeikasgassen. 
Enkele voorbeelden:

  • Verwarmen van onze gebouwen
  • Met de auto rijden
  • Reizen met het vliegtuig
  • Vlees eten
  • ...

De vrijgekomen gassen komen terecht in de atmosfeer en zorgen voor een opwarming van onze aarde met tal van negatieve gevolgen. Om dit proces te stoppen, moeten we er dus voor zorgen dat we minder broeikasgassen produceren. Of nog beter: klimaatneutraal worden.

Grafiek reductie broeikasgassen in Vlaams-Brabant

Wat is klimaatbestendig?

Een klimaatbestendige provincie is:

  • Weerbaar tegen de negatieve effecten van de klimaatwijziging, zoals verdroging, overstromingen of hitte.
  • Veerkrachtig. Speelt flexibel in op de veranderende bedreigingen, maar benut ook nieuwe kansen.

Een vraag over Vlaams-Brabant Klimaatneutraal?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

klimaatneutraal [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.