Klimaatstudie en klimaatplan

Vlaams-Brabant kan klimaatneutraal worden tegen 2040. Van klimaatstudie tot klimaatbeleidsplan en actieprogramma.

Snel naar

Klimaatstudie: klimaatneutraal tegen 2040

Zowel technisch als maatschappelijk is het mogelijk om tegen 2040 klimaatneutraal te worden. 
Dat is het besluit van een studie die de provincie Vlaams-Brabant liet uitvoeren door onderzoekers van Futureproofed, Point-Consulting en HIVA-KU Leuven. 

De onderzoekers werkten een scenario met reductiedoelstellingen uit op basis van:

 • Een nulmeting (referentiejaar 2011)
 • Een analyse van verschillende scenario’s
 • Een kosten-batenberekening van reductiemaatregelen
 • Een intensieve en participatieve consultatie van ruim 100 experten en stakeholders

Nulmeting voor referentiejaar 2011

Een nulmeting bracht de broeikasgasuitstoot van de verschillende sectoren in kaart voor het referentiejaar 2011.

Een overzicht van de CO2-uitstoot in Vlaams-Brabant per sector:

 • 44% - Transport (hoofdzakelijk van personenwagens die op diesel rijden)
 • 30% - Huishoudens (vooral verwarming van gebouwen)
 • 14% - Handel- en dienstensector (vooral verwarming van gebouwen)

Mobiliteit en gebouwen zijn dus samen goed voor 88% van de uitstoot. De overige 12% komt van de industrie en landbouw.

Klimaatbeleidsplan en actieprogramma

De klimaatstudie is de basis voor het provinciaal klimaatplan. Dit plan tekent de krijtlijnen uit voor het klimaatbeleid van de volgende jaren. Het is het werk van vele medewerkers van alle beleidsdomeinen van de provincie én externe partners.

Het klimaatplan van de provincie bestaat uit twee delen:

 1. Het Klimaatbeleidsplan 2040 vormt de leidraad om te evolueren naar een klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant. Het bevat de doelstellingen op langere termijn.
 2. Het Klimaatactieprogramma 2020-2025 legt deze doelstellingen vast in acties tijdens de lopende beleidsperiode.

Monitoring

Om ons klimaatbeleid op te volgen, monitoren we regelmatig.

Wat we monitoren?

 1. Evolutie CO2-emissies (op basis van cijfers van de Vlaamse overheid, t.e.m. 2021). De CO2-emissies dalen heel geleidelijk. Voor de belangrijkste sectoren betekent dit:
  • Transport: -1%
  • Huishoudens: -11,5%
  • Handel- en dienstensector: -3%
 2. Stand van zake van de uitvoering van het klimaatactieprogramma
 3. Meer cijfers inkijken? Bekijk de klimaatrapporten op www.provinciesincijfers.be:
  • Klimaatmitigatie
  • Klimaatadaptatie
  • Klimaatscenario’s

Prioriteiten

 • Ruimtelijke ordening: kernversterking, slim verdichten en ruimtelijke ontwikkelingen rond mobiliteitsassen en knooppunten
 • Hernieuwbare energie: een optimale hernieuwbare energiemix op basis van de energiekansenkaarten
 • Mobiliteit: versnelde verschuiving van verplaatsingen met de auto van 75% naar 50% ten voordele van stappen, fietsen en openbaar vervoer
 • Wonen en bouwen: verhogen van de renovatiegraad door individuele en collectieve renovaties te stimuleren

Een vraag over de klimaatstudie of het klimaatplan?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

klimaatneutraal [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.