Wonen langs een waterloop

Waarmee hou je rekening als je langs een waterloop woont of bouwt? Je vindt hieronder een kort overzicht van de regels die je moet respecteren.

Snel naar

Woon je langs een provinciale waterloop?

Vind meer informatie over de waterlopen in jouw buurt:

Afstandsregels

Afsluitingen en beplantingen

  Plaats jouw afsluitingen als volgt:

  • Op 0,75 tot 1 meter van de oevertop
  • Maximale hoogte 1,5 meter
  • Wegneembaar of verplaatsbaar
  • Waterdoorlaatbaar, dus niet als wand of keermuur
  • Dwarsafsluitingen voorzie je van een poort van minimaal 4 meter breed

  Loofbomen plant je op 0,75 tot 1 meter van de oevertop. Laat tenminste 12 meter tussen twee bomen om het onderhoud niet te hinderen.

  Bomen of struiken waarvan de wortels de oever verstevigen, mag je op kortere afstand planten. Vraag hiervoor vooraf toestemming via water [at] vlaamsbrabant.be (water[at]vlaamsbrabant[dot]be).

  Naaldbomen plant je op minstens 6 meter van de waterloop.

  Bestrijding van invasieve exoten

  Invasieve exoten gespot? Geef het door via het infopunt water. Zo help je de bestrijding een handje.

  Wist je dat deze uitheemse dieren- of plantensoorten onze biodiversiteit schaden? Zonder ingrijpen overwoekeren ze de inheemse vegetatie. Of groeien hun populaties ongebreideld. Want natuurlijke vijanden komen hier niet voor. En zo verstoren ze ons ecologisch evenwicht.

  Lees meer over de bestrijding van uitheemse soorten

  Waterteunisbloem

  Japanse duizendknoop

  Parelvederkruid

  Chinese wolhandkrab

  Reuzenbalsemien

  Reuzenberenklauw

  De bever als buur

  Wil je zelf werken uitvoeren aan een waterloop?

  Wil je zelf werken uitvoeren aan een provinciale waterloop? Vraag dan een machtiging.

  Meer weten over wonen langs een waterloop?

  Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

  water [at] vlaamsbrabant.be

  Antwoord binnen 2 werkdagen.