Wonen langs een waterloop

Waarmee moet je rekening houden als je langs een waterloop woont of bouwt? We zetten enkele aandachtspunten op een rijtje.

Snel naar

Woon ik langs een provinciale waterloop?

Via het geoloket waterlopen en waterinfo.be vind je meer informatie over de waterlopen in jouw onmiddellijke omgeving.

Als je naast een provinciale waterloop woont, hou er dan rekening mee dat de provincie regelmatig onderhoudswerken uitvoert. De waterloop en zijn oevers moeten dan ook vlot toegankelijk zijn voor de waterbeheerder.

De vijfmeterstrook

Om er voor te zorgen dat de waterbeheerder steeds vlot toegang heeft tot de waterloop, geldt een bouwverbod binnen de vijfmeterstrook langs een waterloop.

Voor andere ingrepen binnen deze vijfmeterstrook moet je een stedenbouwkundige vergunning aanvragen.

De bepalingen van het vrijstellingsbesluit zijn nooit van toepassing in de vijfmeterzone

Draag jij ook je steentje bij tot een vrij toegankelijke vijfmeterstrook? Hou deze strook dan vrij van (tuin)afval, rommel, gestockeerde materialen, ophogingen, bomen, afsluitingen en andere obstakels.

Raadpleeg de afstandsregels die je voor oeverzones moet respecteren

Bestrijding van uitheemse planten- en diersoorten

De bestrijding van exoten (uitheemse planten- en diersoorten) is een gedeelde verantwoordelijkheid is van de lokale overheden en de eigenaars van de terreinen.

Lees meer over de bestrijding van uitheemse soorten

Brochure

Meldpunt ratten

Zie je ratten langs een provinciale waterloop? Neem dan contact op met het meldpunt ratten.

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij bestrijden we muskus- en bruine ratten langs onze waterlopen. Maar ook jij kan je bijdrage leveren door de oevers minder aantrekkelijk te maken voor ratten:

  • Laat geen afval of etensresten rondslingeren.
  • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken en voer deze zo snel mogelijk af.
  • Houd de omgeving van de waterlopen netjes zodat ratten minder schuil- en nestplaatsen vinden.

Meer weten over wonen langs een waterloop?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

waterlopen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.