Wonen langs een waterloop

Waarmee hou je rekening als je langs een waterloop woont of bouwt? Je vindt hieronder een kort overzicht van de regels die je moet respecteren.

Snel naar

Woon je langs een provinciale waterloop?

Vind meer informatie over de waterlopen in jouw buurt:

Respecteer de afstandsregels

Waar planten en afsluitingen plaatsen?

Plaats jouw planten als volgt:

 • Loofbomen plant je op 0,75 tot 1 meter van de oevertop. Laat tenminste 12 meter tussen twee bomen om het onderhoud niet te hinderen.
 • Bomen of struiken waarvan de wortels de oever verstevigen, mag je op kortere afstand planten. Vraag hiervoor vooraf toestemming via water [at] vlaamsbrabant.be.
 • Naaldbomen plant je op minstens 6 meter van de waterloop.

Plaats jouw afsluitingen als volgt:

 • Op 0,75 tot 1 meter van de oevertop
 • Maximale hoogte 1,5 meter
 • Wegneembaar of verplaatsbaar
 • Waterdoorlaatbaar, dus niet als wand of keermuur
 • Dwarsafsluitingen voorzie je van een poort van minimaal 4 meter breed

Bestrijd uitheemse plantensoorten

Kies voor inheemse plantensoorten want uitheemse plantensoorten schaden onze biodiversiteit. Zonder ingrijpen:

 • Overwoekeren uitheemse plantensoorten onze inheemse vegetatie.
 • Verspreiden uitheemse plantensoorten te snel omdat natuurlijke vijanden hier niet voorkomen.

Zo ontstaat verstoring van ons ecologisch evenwicht. Daarom bestrijden we uitheemse plantensoorten, in samenwerking met de eigenaars van de terreinen waar ze voorkomen.

Lees meer over de bestrijding van uitheemse soorten

Meldpunt ratten

Zie je ratten langs een provinciale waterloop? Neem dan contact op met het meldpunt ratten.

Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij bestrijden we muskus- en bruine ratten langs onze waterlopen. Maar ook jij kan je bijdrage leveren door de oevers minder aantrekkelijk te maken voor ratten:

 • Laat geen afval of etensresten rondslingeren.
 • Verzamel huisvuil in afgesloten bakken en voer deze zo snel mogelijk af.
 • Houd de omgeving van de waterlopen netjes zodat ratten minder schuil- en nestplaatsen vinden.

Wil je zelf werken uitvoeren aan een waterloop?

Wil je zelf werken uitvoeren aan een provinciale waterloop? Vraag dan een machtiging.

Brochure

Meer weten over wonen langs een waterloop?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

water [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.