Waterlopen

  Infopunt water

  Heb je een vraag over een Vlaams-Brabantse waterloop? Wil je een hinderlijke of gevaarlijke situatie melden? Contacteer ons infopunt water.

  Onderhoudswerken door de provincie

  Om haar 1.400 kilometer aan waterlopen te onderhouden, voert de provincie op regelmatige basis de nodige onderhoudswerken uit.

  Wonen langs een waterloop

  Waarmee moet je rekening houden als je langs een waterloop woont of bouwt?

Ook op deze pagina

Subsidies

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidie aan gemeenten voor de opmaak van een hemelwaterplan.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies om gemeenten te ondersteunen bij projecten om woningen te beschermen tegen schade door overstromingen met behulp van individuele waterpreventieve maatregelen.