Erosiebestrijding: mogelijke maatregelen

Vlaams-Brabant is gevoelig voor erosie. Daarom nemen we maatregelen zodat vruchtbare bodems niet wegspoelen met water- en modderoverlast als gevolg.

Snel naar

Werk met onze erosiecoördinator

Aarden dam met bufferzone

Houthakseldam

Buffergracht

Grasstrook

Geprofileerde grasstrook