Groene verkoeling in de Getestreek (klimaatproject)

Regionaal Landschap Zuid-Hageland voert kleine onthardings- en vergroeningsprojecten uit in vijf Getegemeenten en zorgt daarmee voor 'Groene verkoeling in de Getestreek'. Hun project kreeg een subsidie voor duurzame klimaatprojecten. We zetten het graag in de kijker.

Snel naar

Minder grijs, meer groen

Stappenplan

 1. Voorstelling projectidee en locatiebepaling
  • Toelichting van het project aan de gemeenten en oproep om mee te zoeken naar geschikte locaties om te ontharden. Basis hiervoor zijn een aantal studies: hemelwaterplannen, leefbare dorpen, beeldkwaliteitsplannen ...
  • Opstellen van onthardingskaarten per gemeente met mogelijke locaties voor een groen-blauw project
  • Selectie van één pilootproject per gemeente om te realiseren binnen dit project
 2. Opmaak van een inrichtingsplan
  • Terreinbezoek en desktop-onderzoek levert ideeën
  • Omvorming van ideeën in schetsontwerpen en een groenvisie
  • Presentatie van schetsontwerpen aan partners en aanpassing op basis van feedback
  • Opstellen van definitief inrichtingsplan met beplantingsplan en -lijst
 3.  Selectie uitvoerders (2 bestekken)
  • Bestek 1: ontharding (afbraak, plantvakken, grondopbouw)
  • Bestek 2: aanplanting en inzaaien (grasland, vaste planten, hagen, struiken, bomen)
 4. Uitvoering van de werken
  • Controle van de werken door het regionaal landschap, de aannemer en de gemeente/stad
  • Definitieve oplevering van de projecten bij goedkeuring

Waarom ontharden?

Aangenamer wonen

Samenwerking

Regionaal Landschap Zuid-Hageland trekt het project. Samen met Strategisch project Getestreek, de betrokken gemeenten en IOED Zuid-Hageland (Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst) werken ze aan dit groene avontuur. 

De gemeentelijke diensten denken mee en leren van dit duurzaam klimaatproject.

Verloop

Wat liep goed?

 • Door de deelnemende gemeenten van bij het begin nauw te betrekken werden ze zich bewuster van de waarde van kleinschalige onthardingsprojecten.
 • Voor het vinden van aannemers en het opmaken van bestekken kregen we nuttige input van de gemeenten. 
   

Wat kon beter?

 • De projecten per gemeente bundelen en aanpakken. Elk bestuur heeft een andere aanpak en legt andere accenten. Dit leidde hier soms tot heel wat backofficetaken. Het is wellicht efficiënter om vijf locaties in één gemeente te ontharden i.p.v. één locatie in vijf verschillende gemeenten.
 • Buurtbewoners betrekken:  het voorziene participatietraject was vooral gericht op het lokaal bestuur en partners, minder op de buurtbewoners. Hoewel het regionaal landschap de buurtbewoners tijdig informeerde over het onthardingsproject in hun buurt, gaf dat hier en daar toch wat frustraties. Dat die frustraties er zijn is wellicht niet uit te sluiten . Hoe om te gaan met die frustraties, kan dan wel een leerpunt zijn.

Subsidie voor duurzame klimaatprojecten

We steunden het project 'Groene verkoeling in de Getestreek' met een subsidie van  74.000 euro.

Lees meer over de subsidie voor duurzame klimaatprojecten 

Een vraag over dit project of de subsidie klimaatprojecten?

subsidiesklimaat [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

16 april 2024