Ratten bestrijden

Ratten zorgen op verschillende manieren voor schade door te knagen aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen en voedingsproducten of door te graven onder funderingen, vloeren, in oevers en taluds.

Grijp dus tijdig in. Hoe? Lees hieronder alle tips.

 

Snel naar

Ratten in je huis of tuin?

 • De eigenaar is verantwoordelijk voor de bestrijding ervan.
 • Focus op preventieve maatregelen: neem voedselbronnen weg en verwijder mogelijke schuilplaatsen. Zo maak je de omgeving minder aantrekkelijk voor ratten.
 • De Vlaamse overheid voorziet een handige tool. Beantwoord een aantal eenvoudige vragen en de tool geeft je de gepaste oplossing.
 • Volstaan de preventieve maatregelen niet? Bekijk dan de publicatie van de Vlaamse overheid rond diervriendelijk beheer van ratten en muizen.

Ratten op het openbaar domein?

 • Zie je meerdere ratten samen op het openbaar domein? Dan is de gemeente verantwoordelijk voor de bestrijding ervan. Raadpleeg de website van je gemeente voor meer informatie.
 • Sommige gemeenten stellen zelfs een rattenvanger ter beschikking voor de bestrijding van ratten op privéterrein.

Ratten langs een waterloop?

 • Nestelen ratten zich in de oevers van een waterloop? Dan is de waterbeheerder verantwoordelijk voor de bestrijding ervan.
 • Zag je muskusratten? Of bruine ratten met holen/nesten in de oevers van waterlopen van tweede categorie? Meld onderstaande info via het infopunt water:
  • Welk soort rat zag je? Hoeveel?
  • Welke preventieve maatregelen nam je zelf al?
  • Welke schade ondervind je nog?
  • Voeg enkele foto’s toe van de holen/nesten in de oever(s) van de waterloop.

Meest voorkomende soorten ratten

 • Bruine ratten:
  • Is een ‘cultuurvolger’ en vind je overal waar menselijke activiteit is.
  • Is een alleseter. Composthopen en voederplaatsen voor kippen en eenden zijn hun favoriete verblijfplaatsen.
 • Muskusratten:
  • Vind je hoofdzakelijk in waterrijk gebied.
  • Eten vooral oever- en waterplanten en allerlei cultuurgewassen die langs de oever groeien.
 • Zwarte ratten:
  • Vind je vooral in de buurt van varkens- en kippenkwekerijen, havens, schepen en gebouwen met een grote voedselvoorraad.

Contact

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

water [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.