Erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant

Aanmoedigingssubsidie voor de werking van erkende dierenasielen en vogelopvangcentra in Vlaams-Brabant. 

Snel naar

Wat?

De subsidie bestaat uit een vast basisbedrag van €1.500 en een variabel gedeelte dat bepaald wordt op basis van een aantal kwalitatieve criteria.

 • Aantal opvangplaatsen
 • Aantal opgevangen dieren
 • Aantal opgevangen diersoorten
 • Aantal overeenkomsten met gemeenten
 • Aantal interventies (= aantal dieren) op vraag van inspectie Dierenwelzijn, samenwerkende politiezones of gemeenten in het kader van inbeslagnames, uitgezonderd de interventies voor een zwerfkattenbeleid in samenwerking met de gemeente

Deze kosten komen in aanmerking voor subsidie:

 • Kosten voor opvang en voeding met inbegrip van aankoop van materiaal zoals kooien, spelelementen, dekens, kussens en voeding.
 • Verzekeringskosten
 • Verzorgingskosten met inbegrip van al het materiaal nodig om op een steriele manier om te gaan met de dieren en naverzorging te kunnen doen.
 • Dierenartskosten met inbegrip van sterilisatie, euthanasie, medicatiekosten, kosten identificatiechip, …

Voor wie?

Alle dierenasielen en vogelopvangcentra die:

 • Erkend zijn door een hogere overheid.
 • Gelegen zijn in de provincie Vlaams-Brabant.

Procedure

 1. De aanvraag met het volledige dossier (cf. subsidiereglement) dien je digitaal in uiterlijk op 31 augustus van elk kalenderjaar. Ofwel via de knop 'Online aanvragen' ofwel via het aanvraagdocument onderaan deze pagina.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

dierenbeleid [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.