Bijzondere veldwachters

Dien een verzoek in tot erkenning bijzondere veldwachter.

Snel naar

Wat zijn bijzondere veldwachters?

Een bijzondere veldwachter:

 • is aangesteld door een overheid of een particulier om op te treden op een welbepaald gebied en erkend door de provinciegouverneur
 • heeft een beperkte politionele bevoegdheid en kan een proces-verbaal opstellen
 • moet tijdens het uitoefenen van de functie in uniform zijn en zijn geldige legitimatiekaart zichtbaar dragen

Zijn statuut is geregeld door het koninklijk besluit van 10 september 2017 (Belgisch Staatsblad 10.09.2017), gewijzigd bij koninklijk besluit van 8 juli 2019 (BS 23.07.2019).

Wie kan een verzoek tot erkenning indienen?

 • Wildbeheereenheden (WBE's)
 • Particuliere jachtrechthouders die een aaneengesloten jachtgebied bezitten van minimum 100 ha.
 • Provinciale en gemeentelijke overheden van openbare domeinen.

Voorwaarden

Je vindt de voorwaarden terug in de bundel algemene inlichtingen 'bijzondere veldwachter'.

Volgende documenten voeg je ingevuld toe bij je aanvraag tot erkenning:

Basisopleiding en bijscholingen

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) organiseert de basisopleiding en bijscholing bijzondere veldwachter. De organisatie gebeurt in samenwerking met Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Basisopleiding

Je wil bijzondere veldwachter worden?

 • Je bent verplicht de basiscursus te volgen en te slagen in het examen.
 • Prijs voor de basisopleiding: € 900
 • Om deze opleiding te starten in het PIVO, vraag je toelating aan de provinciegouverneur via e-mail naar bijzondere.veldwachter [at] vlaamsbrabant.be
  • Dien het verzoekschrift in met:
   • blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 (niet ouder dan 3 maanden voor de start van de opleiding).
   • kopie van je identiteitskaart.
 • Bezorg de toelating aan de directeur van het PIVO.
 • Data opleiding: contacteer het PIVO via pivo.politie [at] vlaamsbrabant.be
 • Het attest van slagen blijft vijf jaar geldig en is een voorwaarde voor het bekomen van de erkenning als bijzondere veldwachter (geen beroepsopleiding).

Verplichte bijscholing

Let op, je legitimatiekaart kan vervallen. Wil je erkend en aangesteld blijven als bijzondere veldwachter, ben je verplicht de bijscholing te volgen en te slagen in het examen. Het PIVO organiseert de verplichte bijscholing van 15 uur.

 • Voorwaarden:
  • Je bent een erkende bijzondere veldwachter.
  • Ten vroegste 2 jaar en minimum 2 maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de legitimatiekaart. (De maand waarin de legitimatiekaart vervalt, wordt als referentiepunt genomen)
  • Je volgt de bijscholing in een erkende opleidingsinstelling gevestigd in het Gewest waar je de basisopleiding gevolgd hebt.
 • Data opleiding: contacteer het PIVO via pivo.politie [at] vlaamsbrabant.be

Vernieuwing legitimatiekaart

 • Minimum 2 maanden voor de vervaldatum van de legitimatiekaart.
 • Bezorg ons volgende documenten:
 • Kan je  de nodige documenten niet voorleggen?
  •  Stuur de originele aanstellingsakte en de legitimatiekaart naar de provinciegouverneur.
   • Binnen 10 werkdagen na vervaldatum van de legitimatiekaart.
   • t.a.v. mevrouw Els Saerens, Dienst maatschappelijke veiligheid, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
 • Let op! Een aanvraag tot vernieuwing van de legitimatiekaart buiten de termijn van 2 maanden is niet geldig.
  • Artikel 11 KB van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachter.

Vragen voor meer informatie

 • Vragen over indiening verzoek:
  • Els Saerens, Tel. 016 26 78 45
  • bijzondere.veldwachter [at] vlaamsbrabant.be
 • Vragen over opleidingsdata en inschrijvingen:
 • Vragen over jacht, jachtexamen, jachtovertredingen...:
 • Vragen over jachtplannen:
  • Cel Jacht
   • Tel. 016 66 62 30 of 016 66 62 84
   • jacht.vlaams-brabant [at] vlaanderen.be

Nog een vraag over bijzondere veldwachters?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

bijzondere.veldwachter [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.