Bijzondere veldwachters

Dien een verzoek in voor bijzondere veldwachter.

Snel naar

Wat zijn bijzondere veldwachters?

Een bijzondere veldwachter:

 • is een persoon die erkend is door de provinciegouverneur en aangesteld is door een overheid of een particulier.
 • heeft, in de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie, een beperkte politionele bevoegdheid en kan dus een proces-verbaal opstellen.
 • moet tijdens het uitoefenen van de functie in uniform zijn en zijn geldige legitimatiekaart zichtbaar dragen.

Wie kan een verzoek indienen?

Je kan een verzoek indienen tot erkenning van bijzondere veldwachter bij de gouverneur, als je tot één van onderstaande behoort:

 • Wildbeheereenheden (WBE's) en particulieren.
  • Indien je een aaneengesloten jachtgebied bezit van minimum 100 ha.
 • Overheden van provinciedomeinen en van openbare domeinen.
 • Houders van het visrecht.

Voorwaarden en documenten

Voorwaarden

Je vindt de voorwaarden terug in de  bundel algemene inlichtingen 'bijzondere veldwachter'.

Documenten

Volgende documenten voeg je ingevuld toe bij je aanvraag tot erkenning: 

Basisopleiding en bijscholingen

Het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding (PIVO) organiseert jaarlijks de basisopleiding en bijscholing bijzondere veldwachter. De organisatie gebeurt meestal in samenwerking met Provincie Limburg Opleiding en Training (PLOT).

Basisopleiding

 • Je bent verplicht de basiscursus te volgen en te slagen in het examen.
 • Prijs voor de basisopleiding: € 900
 • Om deze opleiding te starten, vraag je toelating aan de provinciegouverneur.
  • Dien het verzoekschrift in met:
   • De locatie waar je de opleiding wilt volgen.
   • Een blanco uittreksel uit het strafregister model art. 596.1 (niet ouder dan 3 maanden voor de start van de opleiding).
   • Een kopie van je identiteitskaart.
 • Bezorg de toelating aan de directeur van het PIVO.
 • Data opleiding
  • Momenteel is er geen opleiding gepland.
  • Locaties van de opleiding worden meegedeeld zodra de data gekend zijn.
  • Heb je interesse in de basisopleiding?
   • Meld dit bij het PIVO.

Verplichte bijscholing

Let op, je legitimatiekaart kan vervallen. Indien je aangesteld wilt blijven als bijzondere veldwachter, zijn bijscholingen verplicht. Het PIVO organiseert de verplichte bijscholing van 15 uur.

 • Voorwaarden:
  • Je bent verplicht de bijscholing te volgen en te slagen in het examen.
  • Ten vroegste 2 jaar voorafgaand aan de vervaldatum van de legitimatiekaart.
   • De laatste dag van de maand waarin de legitimatiekaart vervalt, wordt als referentiepunt genomen.
  • Enkel de bijscholingen die je volgt in een erkende opleidingsinstelling gevestigd in het Gewest zijn geldig.

Vernieuwing legitimatiekaart

 • Minimum 2 maanden voor de vervaldatum van de legitimatiekaart.
 • Bezorg ons volgende documenten:
 • Kan je  de nodige documenten niet voorleggen?
  •  Stuur de originele aanstellingsakte en de legitimatiekaart naar de provinciegouverneur.
   • Binnen 10 werkdagen na vervaldatum van de legitimatiekaart.
   • t.a.v. mevrouw Els Saerens, Dienst maatschappelijke veiligheid, Provincieplein 1, 3010 Leuven.
 • Let op! Een aanvraag tot vernieuwing van de legitimatiekaart buiten de termijn van 2 maanden is niet geldig.
  • Artikel 11 KB van 10 september 2017 tot regeling van het statuut van de bijzondere veldwachter.

Vragen voor meer informatie

 • Vragen over indiening verzoek:
  • Els Saerens, Tel. 016 26 78 45
  • Kaat Boon, Tel. 016 26 78 04
  • bijzondere.veldwachter [at] vlaamsbrabant.be
 • Vragen over opleidingsdata en inschrijvingen:
  • pivo.politie [at] vlaamsbrabant.be
 • Vragen over jacht, jachtexamen, jachtovertredingen...:
 • Vragen over jachtplannen:
  • Departement Kanselarij en Bestuur, Besluitvorming Vlaamse Regering, Vlaamse dienst van de gouverneurs
  • Cel Jacht
   • Tel. 016 66 62 30 of 016 66 62 84
   • jacht.vlaams-brabant [at] vlaanderen.be

Nog een vraag over bijzondere veldwachters?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

bijzondere.veldwachter [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.