Economie en landbouw

Ook op deze pagina

Subsidies economie en landbouw

Landbouw

Subsidies om een oordeelkundige bemesting te realiseren op basis van analyses van bodem en mest door een erkend ontledingsstation.

Economie
Verenigingen en organisaties
Lokale besturen

Extra ondersteuning voor Vlaams-Brabantse begeleiders arbeidsmatige activiteiten die AMA medewerkers afkomstig uit Vlaams-Brabant begeleiden.

Landbouw

Subsidies voor het ontvangen van groeps- en klasbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven.

Economie
Verenigingen en organisaties

Subsidie als cofinanciering voor Europese streekontwikkelingsprojecten in de programmaperiode 2014-2020.

Economie
Bedrijven

Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 

Economie
Scholen
Verenigingen en organisaties
Lokale besturen

Subsidie aan instellingen voor het stimuleren van de ondernemingszin in scholen.

Economie
Scholen

Subsidie aan projecten ondernemersvorming die (kandidaat-)ondernemers informeren en begeleiden.

Economie
Lokale besturen
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor de werkingskosten voor manifestaties ter promotie van typisch Vlaams-Brabantse producten.

Economie
Verenigingen en organisaties

Subsidies voor projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant.

Economie
Lokale besturen

Subsidie voor concrete projecten ter versterking van de handelskern.

Activiteiten

Sociale economie

Wanneer

tot

 Waar

Provinciehuis Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Leuven
België

Instrumenten, praktische voorbeelden en ervaringsuitwisseling die je leren hoe je sociale economie en tewerkstelling in jouw gemeente kan bevorderen.

Landbouw
Streekproducten
Innovatie

Wanneer

tot

 Waar

Webinar - inschrijvers ontvangen de link in de week van 9 november

Hoe interessant kan de hopteelt worden voor jouw bedrijf? Leer meer over de teeltgeschiedenis, innovaties en economische kansen.