Economie en landbouw

Ook op deze pagina

Subsidies economie en landbouw

Landbouw
Landbouwers

Subsidies om een oordeelkundige bemesting te realiseren op basis van analyses van bodem en mest door een erkend ontledingsstation.

Economie
Verenigingen en organisaties
Lokale besturen

Extra ondersteuning voor Vlaams-Brabantse begeleiders arbeidsmatige activiteiten die AMA medewerkers afkomstig uit Vlaams-Brabant begeleiden.

Landbouw
Landbouwers

Subsidies voor het ontvangen van groeps- en klasbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven.

Economie
Verenigingen en organisaties

Subsidie als cofinanciering voor Europese streekontwikkelingsprojecten in de programmaperiode 2021-2027.

Economie
Bedrijven

Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Natuur en milieu
Lokale besturen

Subsidies aan gemeenten voor de uitvoering van kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen. 

Economie
Scholen
Verenigingen en organisaties
Lokale besturen

Subsidie aan instellingen voor het stimuleren van de ondernemingszin in scholen.

Economie
Scholen

Subsidie aan projecten ondernemersvorming die (kandidaat-)ondernemers informeren en begeleiden.

Slimme regio
Lokale besturen
Bedrijven
Verenigingen en organisaties
Particulieren

Weet jij een slimme oplossing voor maatschappelijke uitdagingen? Dien jouw projectidee in en misschien ontvang jij een subsidie.

Economie
Verenigingen en organisaties
Bedrijven

Subsidies voor projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant.

Economie
Lokale besturen

Subsidie voor concrete projecten ter versterking van de handelskern.

Activiteiten

Geen activiteiten gevonden