Analyse van mest- en bodemstalen

Subsidies om een oordeelkundige bemesting te realiseren op basis van analyses van bodem en mest door een erkend ontledingsstation.

Snel naar

Wat?

Volgende bedragen worden als subsidie toegekend per soort analyse:

 • 30 euro
  • Standaardanalyse meststaal
  • Bepaling gehalte droge stof, organische stof, totale stikstof, minerale stikstof, fosfor, kalium, natrium, calcium en magnesium
 • 50 euro
  • De hierboven vermelde standaardanalayse +
  • Analyse zware metalen (koper, lood, nikkel, cadmium, arsenicum, chroom, zink, kwik) en beoordeling bemestingswaarde
 • 15 euro
  • Stikstofanalyse
  • Inclusief teeltspecifiek bemestingsadvies

Voor wie?

Voor alle Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers in hoofd- of bijberoep.

Procedure

 1. De aanvraag gebeurt uitsluitend en digitaal door een erkend ontledingsstation.
 2. De subsidie wordt onmiddellijk als korting in vermindering gebracht op de factuur van het ontledingsstation dat de analyse uitvoert. Op de factuur staat vermeld ‘Korting Provinciale Landbouwkamer Vlaams-Brabant’.

Dossier indienen

Mail je aanvraag naar de Provinciale landbouwkamer Vlaams-Brabant, landbouwkamer [at] vlaamsbrabant.be (landbouwkamer[at]vlaamsbrabant[dot]be)

Meer weten over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

landbouwkamer [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.