Innovatiesubsidie

Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op marktgerichte innovatie.

Snel naar

Wat?

Innovatieprojecten zorgen voor een vernieuwende, marktgerichte oplossing voor een uitdaging eigen aan onze provincie. Een consortium van bedrijven, kennisinstellingen, eventueel aangevuld met overheden en maatschappelijke organisaties werken een idee uit in de sector Health, Food, Logistics, Cleantech, Creativity, KET's of een combinatie ervan.

  • De subsidie bedraagt 50% van de bewezen kosten, met een maximum van € 150.000.
  • De projectduur is maximaal 2 jaar en vangt aan binnen de 6 maand na een goedkeuring in januari.

Volgende kosten komen wel in aanmerking:

  • Werkings- en personeelskosten
  • Overhead tot maximum 10% op personeel voor alle niet-toewijsbare kosten (PC, telefoon, kantoor, …)

Volgende kosten komen niet in aanmerking:

  • Kosten die door een andere overheid gesubsidieerd worden in het kader van andere reglementen
  • Investeringen

Voor wie?

Zowel (Vlaams-Brabantse) bedrijven, kennisinstellingen, overheden als maatschappelijke organisaties komen in aanmerking voor deze subsidie.

Procedure

  1. Doe inspiratie op bij eerdere innovatieprojecten verzameld op de Smart Hub website.
  2. Neem contact op met één van onze Smart Hub managers (via Smart Hub) om je idee af te toetsen en verder te ontwikkelen.
  3. Dien je digitale aanvraag in ten laatste 15 oktober (jaarlijkse deadline) bij de provincie Vlaams-Brabant.
  4. Verdedig je aanvraag tijdens een optionele pitch een maand na het indienen.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

innovatie [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.