Versterking handelskernen

Subsidie voor concrete projecten ter versterking van de handelskern.

Snel naar

Wat?

 • De subsidie bedraagt maximaal de helft van de totale projectkosten met een maximum van 10.000 euro per project. 
 • Projecten ter promotie van detailhandel ontvangen maximaal 5.000 euro.
 • Enkel voor werkings- en investeringskosten (loonkosten komen niet in aanmerking)
 • Projecten duren maximum 2 jaar.
 • Meerdere projecten per jaar indienen kan.

Het aantal goedgekeurde projecten per jaar is afhankelijk van:

 • Het aantal aanvragen en het beschikbare budget.
 • De kwaliteit van het voorstel met voorrang voor projecten die:
  • Zeer duidelijk bijdragen aan handelskernversterking.
  • Vernieuwend zijn.
  • Een duurzaam effect vertonen.
  • Aandacht hebben voor toegankelijkheid.
  • Voortvloeien uit een overkoepelende visie op detailhandel.

Voorbeelden van concrete projecten:

 • Maatregelen die de leegstand tegengaan zoals vitrinebestickering, pop-ups, …
 • Aantrekken handelaars en 'trekkers': opmaak prospectus, acties voor acquisitie van nieuwe handelaars, gemeentelijke cadeaucheques, …
 • Monitoring: instrumenten om evoluties en gevolgen van maatregelen te meten, …
 • Infrastructuurmaatregelen: heraanleg dorpskern, verbetering bereikbaarheid handelskern, …

Tip! Toets je idee op voorhand af met de dienst Economie.

Voor wie?

Alle 65 Vlaams-Brabantse gemeenten.

Procedure

 1. Dien je digitale aanvraag in ten laatste op 15 april of 15 oktober.
  • Via de knop 'Online aanvragen'
  • En door het invullen en doorsturen van het onderstaande aanvraagdocument.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

detailhandel [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.