Detailhandel en handelskernversterking

Inzetten op handelskernversterking als basis voor vitale steden en gemeenten.

Snel naar

Sterke kernen, toegankelijk aanbod

Het doel van handelskernversterking met steun van de provincie is een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief basisaanbod van detailhandel in de buurten en kernen creëren. Dit aanbod moet afgestemd worden op de noden van consumenten en inwoners. We streven dit doel na door:

  • de bestaande handelskernen te versterken om zo ervoor te zorgen dat elke inwoner van Vlaams-Brabant beschikt over een zo compleet mogelijk detailhandelsaanbod binnen een aanvaardbare afstand.
  • baanwinkellocaties en grootschalige detailhandel te concentreren.
  • in te spelen op relevante trends en ontwikkelingen.

Ondersteuning voor gemeenten

De provincie voorziet verschillende instrumenten die lokale besturen kunnen gebruiken om hun handelskernversterkend detailhandelsbeleid te sturen.

  • Locatus: De provincie schenkt elke gemeente vijf gratis licenties voor Locatus. In dit online winkeldatabestand vind je alle winkels en consumentgerichte, dienstverlenende bedrijven en leegstaande commerciële panden in Vlaanderen terug. Jaarlijks organiseren we een opleiding om Locatus onder de knie te krijgen. Ook evoluties van gemeentelijke detailhandelscijfers kan je verkrijgen op aanvraag. 
  • Feitenfiches: Hoe ziet het lokale winkelaanbod eruit en wat is het leegstandspercentage in een gemeente? Deze gegevens over detailhandelsaanbod, over koopstromen, én demografische en socio-economische data brengen we per gemeente in kaart. Per gemeente voorzien we twee kant-en-klare rapporten. Via het dashboard detailhandel op provincies.incijfers.be krijg je met een simpele muisklik zicht op de belangrijkste detailhandelscijfers in je gemeente. Een uitgebreidere feitenfiche, enkel toegankelijk voor lokale besturen, bevat meer gedetailleerde gegevens over detailhandel. 
  • Economische impact- en haalbaarheidsanalyses op basis van Retail Compass: Op aanvraag voeren we economische impact- en haalbaarheidsanalyses uit voor grootschalige detailhandelsontwikkelingen. Hiervoor hebben we toegang tot Retail Compass, een koopstromenmodel dat een beredeneerde inschatting maakt van de impact van grootschalige detailhandelsontwikkelingen. 
  • Online netwerk lokale economie: Hoe gaan andere lokale besturen binnen de provincie om met bepaalde uitdagingen op het gebied van detailhandel? Via het online netwerk lokale economie beantwoorden ambtenaren lokale economie uit verschillende gemeenten elkaars vragen.

Subsidies

Economie
Lokale besturen

Subsidie voor concrete projecten ter versterking van de handelskern.

Nog een vraag over detailhandel en handelskernversterking?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

detailhandel [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.