Ondernemers en starters

Ondernemen is de basis van onze welvaart. De provincie helpt ondernemers en starters een handje: lees alles over ondernemen in Vlaams-Brabant.

Snel naar

Ondersteuning voor startende ondernemers

Het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid en de ondernemingsorganisaties in Vlaams-Brabant biedt startersbegeleiding aan.

Starters zijn verplicht om zich aan te bieden bij een ondernemingsloket. Zij

  • Gaat na of je voldoet aan de wettelijke eisen om je activiteit uit te oefenen.
  • Regelt jouw verplichte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
  • Kan je identificatie bij de btw of RSZ regelen.
  • Staat je bij om verschillende toelatingen aan te vragen (bv. FAVV, SABAM, …)

Lees meer op de website van de FOD Economie:

Bryo (BRight YOung) is een netwerk voor en door jonge ondernemers. Dit initiatief van Voka begeleidt mensen met een hoog potentieel en een grote ondernemersgoesting. Je krijgt begeleiding bij alle uitdagingen, problemen en beslissingen die op je weg liggen voor, tijdens en kort na de opstart of overname van je eigen zaak. Ofwel via gezamenlijke activiteiten of via individuele coaching.

Meer info op www.bryo.be

Ondersteuning voor ondernemerschap in het onderwijs

De provincie besteedt bijzondere aandacht aan de promotie van het ondernemerschap in het onderwijs. Dit doen we door ondersteuning voor verschillende initiatieven waarin leerlingen kunnen proeven van het ondernemerschap:


  • Plankgas (Unizo - Onderwijs & ondernemen): opstarten van een onderneming binnen de school met de leerkracht als coach. Voor secundair onderwijs.
  • Mini-ondernemingen (Voka - Vlajo): alle aspecten van het ondernemerschap, van productontwikkeling tot boekhouding. Voor 3de graad secundair.

Subsidies

Economie
Bedrijven

Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Economie
Scholen
Verenigingen en organisaties
Lokale besturen

Subsidie aan instellingen voor het stimuleren van de ondernemingszin in scholen.

Economie
Scholen

Subsidie aan projecten ondernemersvorming die (kandidaat-)ondernemers informeren en begeleiden.

Nog een vraag over ondernemen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

economie [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.