Boeren met klasse

Subsidies voor het ontvangen van groeps- en klasbezoeken aan land- en tuinbouwbedrijven.

Snel naar

Wat?

Bedrijven die toetreden tot het netwerk ‘Boeren met klasse’ kunnen een subsidie ontvangen van:

  • € 75 per klasbezoek
  • € 35 voor elk ander groepsbezoek

Daarnaast voorziet de provincie ook in communicatie voor de deelnemende bedrijven.

Voor wie?

Alle Vlaams-Brabantse land- en tuinbouwers, in hoofd- of bijberoep, komen in aanmerking.

Procedure

  1. Stel je jaarlijks kandidaat voor het netwerk ‘Boeren met klasse’ via het formulier ‘Kandidaatstelling netwerk ‘Boeren met klasse’. Doe dit uiterlijk vóór 1 november in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je subsidies wenst te ontvangen.
  2. Eens lid van het netwerk 'Boeren met klasse' ontvang je van ons de verdere stappen voor het toekennen van de subsidie.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

landbouw [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.