Landbouwloket

Info voor lokale besturen over ruimtelijke ordening, open ruimte, erosie, statistieken, pacht.

Snel naar

Vragen over

  • Ruimtelijke ordening
  • Open ruimte
  • Erosie
  • Bacterievuur
  • Landbouwgerelateerde statistieken
  • Pacht

Voor lokale besturen die hun landbouwers willen helpen. Contacteer gratis het landbouwloket.

Lokale voedselstrategie

Neemt jouw gemeente al initiatieven om lokale producten te promoten? Of kriebelt het om hiermee aan de slag te gaan?

Het thema ‘lokale voedselstrategie’ gonst op vele fronten. Maar wat verstaan we onder ‘een lokale voedselstrategie’? Welk kader bestaat er reeds? Wat zijn goede voorbeelden? En waar liggen laagdrempelige kansen voor je gemeente?

De brochure 'Lokale voedselstrategie' neemt je mee op weg. Je leest er over de bredere context om nadien in te zoomen op ‘Hoe begin ik eraan?’.

Publicatie: Een overzicht van de volledige landbouwketen

Activiteiten

Geen activiteiten gevonden

Heb je een vraag voor het landbouwloket?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

landbouwloket [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.