Sociaal ondernemerschap

Subsidies voor projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant.

Snel naar

Wat?

Het subsidiebedrag bedraagt ofwel maximaal 5.000 euro ofwel maximaal 40.000 euro afhankelijk:

 • Of er een samenwerking is tussen sociale economie en reguliere economie
  • ‘Sociale economie’: alle organisaties en bedrijven die als maatschappelijke hoofdactiviteit werk en begeleiding op maat aan doelgroepwerknemers verschaffen.
  • ‘Reguliere economie’: alle organisaties en bedrijven die een andere maatschappelijke hoofdactiviteit hebben.
 • Of er minimaal 3 organisaties bij de aanvraag betrokken zijn of niet.

Daarnaast moeten de voorgedragen projecten plaatsvinden in Vlaams-Brabant en:

 • Bijdragen tot de professionalisering en de versterking van de sociale economie.
 • Nieuwe initiatieven in de sociale economie stimuleren.
 • Bijdragen tot inclusief ondernemerschap in de reguliere economie.

Voor wie?

 • Privaatrechtelijke rechtspersonen
 • Publiekrechtelijke rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen

Procedure

 1. Je kan het hele jaar door een online aanvraag indienen via de knop 'Online aanvragen' of via het onderstaande 'aanvraagformulier'.
  • Vóór 1 april: deze aanvragen beoordelen we in een eerste ronde
  • Vóór 1 november: deze beoordelen we in een tweede ronde

TIP! Heb je toch extra hulp nodig bij het invullen van de rubriek ‘staatssteun’? Neem dan contact met ons op.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17 uur

sociale.economie [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen