Begeleiders arbeidsmatige activiteiten (AMA)

Ondersteuning voor Vlaams-Brabantse organisaties die AMA (Arbeidsmatige Activiteiten) medewerkers uit Vlaams-Brabant begeleiden, met als doel:

 • Verder inzetten op activering van deze medewerkers.
 • Hun socio-economische positie verbeteren.

Snel naar

Wat?

De AMA begeleidingsorganisatie ontvangt een bedrag van € 70 per maand per begeleidde AMA medewerker.

De subsidie bedraagt per organisatie maximaal € 20.000 per jaar.

Voor wie?

Voor alle AMA begeleidingsorganisaties die:

 • AMA medewerkers begeleiden die gedomicilieerd zijn in Vlaams-Brabant.
 • Een erkenning hebben van het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) of voldoen aan de criteria van de Ronde Tafel Arbeidszorg.
 • Gevestigd zijn in Vlaams-Brabant.
 • Aangesloten zijn bij het Provinciaal AMA Samenwerkingsverband (PAS).

En één van de volgende rechtsvormen hebben:

 • VZW
 • OCMW
 • Stichting
 • Sociale onderneming
 • Feitelijke vereniging

Procedure

 1. Je dient het aanvraagdossier digitaal in ten laatste op 15 oktober in het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarin je de subsidie wenst te ontvangen.
  • Via de knop 'Online aanvragen' én door het invullen en doorsturen van het onderstaande aanvraagdocument, in te vullen vanaf deel 2. 
  • Of via het volledig invullen en doorsturen van het onderstaande aanvraagdocument naar sociale.economie [at] vlaamsbrabant.be (sociale[dot]economie[at]vlaamsbrabant[dot]be).
 2. Bij goedkeuring van de aanvraag, ontvang je de subsidie in 1 keer. Behaal je de vooropgestelde resultaten niet, dan betaal je een stuk van de subsidie (à rato) terug.
 3. Dien het eindverslag (inhoudelijk én financieel verslag met de nodige bewijsstukken) ten laatste 28 februari (of 29 februari in geval van een schrikkeljaar) van het daaropvolgende jaar in.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17 uur

sociale.economie [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen