Cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten

Subsidie als cofinanciering voor Europese streekontwikkelingsprojecten in de programmaperiode 2021-2027.

Snel naar

Wat?

 • De subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale (deel)projectkosten, met een maximum van € 150.000.
 • Er is een eigen bijdrage van de aanvrager(s) van minimaal 15% vereist.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet jouw project aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet om een project rond streekontwikkeling gaan dat ingediend is of ingediend wordt in het Interreg-programma van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).
 • Het project moet duidelijke acties en concrete realisaties in Vlaams-Brabant bevatten, met een voldoende grote economische impact in Vlaams-Brabant.
 • Het project moet aansluiten bij het provinciaal economisch beleid inzake innovatie en dit versterken.
 • De beoogde economische meerwaarde van het project moet ruimer zijn dan het voordeel voor de individuele onderneming of organisatie en zo bijdragen tot de economische streekontwikkeling van de provincie.

Lees onderaan deze pagina de bijhorende documenten met de volledige voorwaarden en richtlijnen.

Voor wie?

 • De subsidie kan toegekend worden aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke rechtspersonen die deelnemen aan een Europees streekontwikkelingsproject.
 • De aanvrager dient over de nodige kennis, financiële draagkracht en voldoende maatschappelijk draagvlak te beschikken voor zijn acties.
 • De aanvrager moet niet de trekker van het project zijn, maar kan ook als partner een subsidie ter cofinanciering van een deelproject van het overkoepelend project aanvragen.

Duur

Dit reglement treedt in werking op 1 april 2022 en geldt voor de hele Europese programmaperiode 2021-2027.

Procedure

 1. Subsidieaanvragen kan je doorlopend via de knop 'Online aanvragen' of via het onderstaande aanvraagformulier indienen.
 2. Per project kan maar één cofinancieringsaanvraag ingediend worden. Als er voor een project meerdere aanvragers zijn, neemt één aanvrager de rol op van hoofdaanvrager. De hoofdaanvrager dient de gezamenlijke aanvraag en rapportering in het online subsidiesysteem in voor alle aanvragers en is het aanspreekpunt voor de provinciale cofinanciering.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

economie [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.