Cofinanciering Europese streekontwikkelingsprojecten

Subsidie als cofinanciering voor Europese streekontwikkelingsprojecten in de programmaperiode 2014-2020.

Snel naar

Wat?

 • De subsidie bedraagt maximaal 25% van de totale (deel)projectkosten én heeft een beperking indien de gecumuleerde subsidies meer dan 85% zouden bedragen.
 • Er is een eigen bijdrage van de aanvrager(s) van minimaal 15% vereist.

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet jouw project aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het moet om een project rond streekontwikkeling gaan dat ingediend is of zal ingediend worden in het Interreg-programma van het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) of het Europees Sociaal Fonds (ESF).
 • Het project moet actief zijn in en een meerwaarde zijn voor de provincie Vlaams-Brabant.
 • Bovendien moet het aansluiten bij het provinciaal economisch beleid of bij de prioriteiten van de streekpacten van Leuven of Halle-Vilvoorde.
 • De beoogde meerwaarde van het project moet ruimer zijn dan het voordeel voor de individuele onderneming of organisatie en zo bijdragen tot de economische streekontwikkeling van de provincie.

Lees onderaan deze pagina de bijhorende documenten met de volledige voorwaarden en richtlijnen.

Voor wie?

 • De subsidie kan toegekend worden aan publiekrechtelijke of privaatrechtelijke instanties, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden of publiek-private samenwerkingsverbanden.
 • De aanvrager dient over de nodige kennis, financiële draagkracht en voldoende maatschappelijk draagvlak te beschikken voor zijn acties.
 • De aanvrager moet niet de trekker van het project zijn, maar kan ook als partner een subsidie ter co-financiering van een deelproject van het overkoepelend project aanvragen.
 • De aanvrager bezit rechtspersoonlijkheid of is een vereniging van rechtspersonen.

Duur

Dit reglement treedt in werking op 1 maart 2015 en geldt tot en met 30 juni 2023.

Procedure

 1. Subsidieaanvragen kan je doorlopend via de knop 'Online aanvragen' of via het onderstaande aanvraagformulier indienen.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

economie [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.