Economisch beleid

Bij het realiseren van haar sociaal-economisch beleid kiest de provincie resoluut voor samenwerking.

Snel naar

Doelstelling economisch beleid

De provincie wil Vlaams-Brabant nog meer op de kaart zetten als een innovatieve en duurzame regio. Een speler op Europees en wereldformaat.

Een regio die investeert in de toekomst en in de mensen. Met een beleid dat het onderwijs ondersteunt en pleit voor een inclusieve sociale economie.

Een dynamische provincie die streeft naar levendige handelskernen en innovatief ondernemerschap.

Erkend Regionaal Samenwerkingsverband vzw (ERSV)

Deze vzw promoot twee projecten ‘Versterkt Streekbeleid’ binnen het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor beide regio’s binnen Vlaams-Brabant, namelijk regio Leuven en regio Halle Vilvoorde. De vzw is de motor achter de werking van:

Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Vlaams-Brabant

De POM Vlaams-Brabant is een beleidsuitvoerend orgaan voor het sociaal-economisch beleid van de provincie. De kerntaak van de POM is het ter beschikking stellen van kwaliteitsvolle infrastructuur aan het bedrijfsleven.

Met strategische projecten in de sectoren logistiek en voeding, en met het Luchthavenhuis is de POM bovendien pionier in de versterking van het economisch weefsel in onze provincie.

Vzw Streekproducten

De vzw Streekproducten Vlaams-Brabant promoot en ondersteunt de beste streekeigen producten uit de Groene Gordel, het Hageland en Kunststad Leuven.

Daarnaast fungeert de vzw als een coördinatie-, overleg- en actieplatform voor Vlaams-Brabantse streekproducten. Zo wil ze onze streekproducten bevorderen, professionaliseren, vermarkten en controleren via o.a.:

 • Opzetten en professionaliseren van streekhoekjes zowel in het Hageland als in de Groene Gordel.
 • Stimuleren van de verkoop van streekproducten via projectwerk.
 • Begeleiden en opzetten van en het deelnemen aan (gezamenlijke) promotionele acties.
 • Inventariseren en actualiseren van het Vlaams-Brabantse streekproductenbestand.
 • Uitbouwen van de vzw als centrale gegevensbank.

Focusregio’s

De provincie zet in op economische relaties met regio’s die de troeven van Vlaams-Brabant aanvullen en versterken. Het zijn kennisregio’s die net als Vlaams-Brabant koplopers zijn in de gezondheidszorg (Lifetech), slimme logistiek (Logistech), Cleantech en op het vlak van ICT.

Hulp nodig met het zoeken naar internationale partners voor je project?

Subsidies

Economie
Verenigingen en organisaties
Lokale besturen

Extra ondersteuning voor Vlaams-Brabantse begeleiders arbeidsmatige activiteiten die AMA medewerkers afkomstig uit Vlaams-Brabant begeleiden.

Economie
Verenigingen en organisaties

Subsidie als cofinanciering voor Europese streekontwikkelingsprojecten in de programmaperiode 2014-2020.

Economie
Bedrijven

Subsidie aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op innovatie.

Economie
Scholen
Verenigingen en organisaties
Lokale besturen

Subsidie aan instellingen voor het stimuleren van de ondernemingszin in scholen.

Economie
Scholen

Subsidie aan projecten ondernemersvorming die (kandidaat-)ondernemers informeren en begeleiden.

Economie
Verenigingen en organisaties
Bedrijven

Subsidies voor projecten die de toegang tot de arbeidsmarkt bevorderen voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt in Vlaams-Brabant.

Economie
Lokale besturen

Subsidie voor concrete projecten ter versterking van de handelskern.

Nieuwsbrief Slimme Streken

Maandelijks nieuws over werk en economie in Vlaams-Brabant:

 • Innovatie en technologie
 • Detailhandel
 • Sociale economie
 • Netwerk Lokale Economie
 • ...

Economie werkt - Driemaandelijks magazine

"Economie werkt" is een driemaandelijkse update over het economisch beleid in Vlaams-Brabant, met oog voor innovatieve ondernemers uit onze slimme regio. Enkele voorbeelden van mogelijke onderwerpen:

 • Sociale economie, ondernemerschap, innovatie, detailhandel
 • Cofinanciering van Europese projecten
 • Optimalisering van bedrijventerreinen
 • ...

Doorblader een inkijkexemplaar op Issuu

Neem een abonnement op "Economie werkt"

Nog een vraag over ons economisch beleid?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

economie [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.