Mobiliteit en verkeer

Ook op deze pagina

Subsidies mobiliteit en verkeer

Mobiliteit en verkeer
Verenigingen en organisaties

Subsidie voor het aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers in Vlaams-Brabant in opdracht van de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer Vlaams-Brabant.

Fiets
Lokale besturen

Subsidie aan lokale besturen voor het aanleggen of verbeteren van fietsinfrastructuur op een fietssnelweg.

Fiets
Lokale besturen

Subsidies voor het aanleggen en verbeteren van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal recreatief netwerk. Gemeenten kunnen 40% provinciale subsidies krijgen.

Fiets
Lokale besturen

Subsidie voor gemeenten die fietsinfrastructuur willen aanleggen of verbeteren op gemeentewegen die opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

Mobiliteit en verkeer
Lokale besturen
Scholen

Subsidie voor gemeenten en scholen die ingrepen willen uitvoeren aan de infrastructuur in de schoolomgeving of aan belangrijke schoolroutes.

Mobiliteit en verkeer
Scholen

Subsidie voor je mobiliteitsproject. Dr. Mobi ondersteunt scholen die inzetten op stappen en trappen.

Slimme regio
Lokale besturen
Bedrijven
Verenigingen en organisaties
Particulieren

Weet jij een slimme oplossing voor maatschappelijke uitdagingen? Dien jouw projectidee in en misschien ontvang jij een subsidie.

Fiets
Lokale besturen

Subsidie voor infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit of verbetering van fietswegennetwerk, maar buiten de andere subsidiereglementen vallen.

Activiteiten

Geen activiteiten gevonden

Nieuwsbrief fiets

Iedere maand een selectie fietsnieuws

  • Updates over de aanleg van fietssnelwegen en andere fietsinfrastructuur
  • Subsidiemogelijkheden voor infrastructuur en veiligheid
  • Projecten en campagnes om fietsgebruik te stimuleren
  • Infomomenten, cursussen en activiteiten
  • Inspiratie op maat van je gemeente of organisatie


 
Je ontvangt eerst nog een e-mail om je abonnement te activeren. Deze e-mail kan ook in je spam/ongewenst terechtkomen.