Provinciaal mobiliteitspunt

Werk als bedrijf aan duurzame woon-werkverplaatsingen van je werknemers. Hulp nodig? Contacteer het Provinciaal Mobiliteitspunt.

Snel naar

Gratis mobiscan van je bedrijf

Het Provinciaal Mobiliteitspunt maakt een gratis mobiliteitsscan van je bedrijf. We lichten de bereikbaarheid door en stellen een mobiliteitsprofiel van de bedrijven of de bedrijvenzones op. Het resultaat: kaartmateriaal én duidelijke cijfers zodanig dat je weet:

  • hoe je personeel naar het werk komt
  • hoe goed bereikbaar je organisatie is met de fiets en het openbaar vervoer

Samen bekijken we hoe je als werkgever je personeel kan aanmoedigen om op een duurzame manier naar het werk te komen:

  • Welke maatregelen zijn er?
  • Welke maatregelen kunnen bij jullie werken?

De mobiliteitsscan vormt bovendien een uitstekende basis voor een goed onderbouwd pendelfondsdossier.

Pendelfonds: ondersteuning subsidiedossiers

Via het Pendelfonds kan je bedrijf tot 50% subsidie voor mobiliteitsmaatregelen ontvangen. Dit fonds is een initiatief van de Vlaamse overheid om een efficiënter en duurzaam woon-werkverkeer aan te moedigen. 2 keer per jaar wordt opgeroepen om projectvoorstellen in te dienen. Het Provinciaal Mobiliteitspunt begeleidt en adviseert bedrijven die een dossier indienen.

  • Subsidie voor maximaal 50% van de totale projectkosten, voor maximaal 4 jaar.
  • Voor bedrijven, maar ook voor samenwerkingsverbanden tussen de privé-sector en lokale overheden. De indieners moeten (samen) minimaal 10 werknemers vertegenwoordigen.
  • De oproep bepaalt welke dossiers in aanmerking komen. De voorbije oproepen ging het onder meer om infrastructurele ingrepen die functionele fietsverplaatsingen faciliteren, de aankoop en leasing van bedrijfsfietsen en fietsvergoedingen.

Heb je een idee? Contacteer ons!

Een vraag voor het provinciaal mobiliteitspunt?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

mobiliteit [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.