Bovenlokaal fietsroutenetwerk

Bovenlokale fietsroutes zijn routes voor fietsverplaatsingen voor woon-werk-, woon-school-, woon-winkelverkeer en recreatief verkeer.

Snel naar

Functioneel of recreatief?

 • Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF)
  • Overschrijdt de gemeentegrenzen
  • Verbindt functionele punten: scholen, bedrijventerreinen, ziekenhuizen, stations en winkels
  • Opgebouwd uit:
   • fietssnelwegen en hoofdroutes (de ruggengraat van het netwerk)
   • bovenlokale routes (meest logische, kortste verbinding tussen twee punten)
   • alternatieve bovenlokale routes (rustigere verbinding tussen twee punten)
 • Bovenlokaal Recreatief Fietsroutenetwerk (BRN)
  • Verbindt toeristisch interessante attractiepolen: cultuurhistorische sites, evenementenplaatsen, woonkernen en stations
  • Volgt niet noodzakelijk de kortste routes, maar wel aantrekkelijke, veilige en comfortabele routes
  • Fietsrouteplanner op website Toerisme Vlaams-Brabant

Subsidies

Fiets
Lokale besturen

Subsidie aan lokale besturen voor het aanleggen of verbeteren van fietsinfrastructuur op een fietssnelweg.

Fiets
Lokale besturen

Subsidies voor het aanleggen en verbeteren van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal recreatief netwerk. Gemeenten kunnen 40% provinciale subsidies krijgen.

Fiets
Lokale besturen

Subsidie voor gemeenten die fietsinfrastructuur willen aanleggen of verbeteren op gemeentewegen die opgenomen zijn in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

Fiets
Lokale besturen

Subsidie voor infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit of verbetering van fietswegennetwerk, maar buiten de andere subsidiereglementen vallen.

Meld belangrijke infrastructurele wijzigingen

Houd samen met ons de functionele en recreatieve netwerken actueel. Meld ons belangrijke gemeentelijke wijzigingen zoals nieuwe wegen, nieuwe attractiepolen (scholen, tewerkstelling, culturele of toeristische attracties, ...). In samenspraak zijn wijzigingen in het netwerk mogelijk.

Contacteer ons

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

fiets [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.