Atlas der buurtwegen

Wil je de Atlas der Buurtwegen raadplegen, of informatie opzoeken over wijzigingen (tot 1 september 2019)? Raadpleeg de Atlas hier online.

Snel naar

Wat is de Atlas der buurt- en voetwegen?

Sinds de wet van 1841 werden de meeste openbare wegen opgetekend in de Atlas der buurtwegen. Elke gemeente heeft een atlas, waarin elke buurtweg of voetweg een eigen nummer heeft en op plan aangeduid is.

Daarnaast bevat de Atlas ook beslissingen over wijzigingen van wegen op basis van de Buurtwegenwet.

Digitale geografische gegevens hebben slechts een informatieve, geen juridische, waarde en kunnen niet beschouwd worden als een officiële reproductie van originele en analoge juridische documenten. Er zijn geen garanties wat de actualiteit, correctheid en volledigheid betreft.

Rol van de atlas vandaag

De Buurtwegenwet, waarbij de Atlas als basis beleidsdocument gold, werd op 1 september 2019 opgevolgd door het Decreet Gemeentewegen. Dit Decreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering van een uniforme regelgeving voor alle gemeentewegen, ook voor buurt- en voetwegen.

Is de rol van de Atlas dan uitgespeeld? Neen, de Atlas blijft nog een belangrijke rol spelen als naslagwerk voor de situatie tot 1 september 2019. De gegevens uit de Atlas blijven van tel voor een gemeenteweg die als buurtweg of voetweg was gemarkeerd in de Atlas tot er over die gemeenteweg een nieuwe beslissing genomen wordt volgens het Decreet Gemeentewegen.

Na zo’n nieuwe beslissing wordt die door de gemeente geregistreerd in het gemeentelijke wegenregister. En dus niet meer in de Atlas en het geoloket

Meer weten over buurt- en voetwegen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

mobiliteitsadvisering [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 7 werkdagen.