Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur op fietssnelwegen

Subsidie aan lokale besturen voor het aanleggen of verbeteren van fietsinfrastructuur op een fietssnelweg.

Snel naar

Wat?

Subsidie voor:

 • Ontwerp van fietsinfrastructuur:
  • 10% van het geraamde bedrag voor de aanleg van de infrastructuur. 
  • Door ontwerpkosten als een percentage te subsidiëren kunnen ook gemeenten die het ontwerp intern uitwerken, hun personeelskosten recupereren.
 • Aanleg van fietsinfrastructuur:
  •  Maximaal 100 % van de subsidieerbare aanlegkosten.
  • Ook natuurcompenserende maatregelen komen in aanmerking als ze voor de aanleg of de verbetering van de fietsinfrastructuur noodzakelijk zijn.
  • 50% van de subsidie is afkomstig van de provincie, de overige helft wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest.
 • Grondverwervingen excl. aktekosten

De kwaliteitseisen voor te subsidiëren fietssnelweginfrastructuur liggen hoger dan die voor gewone fietspaden. Zo wordt er veel belang gehecht aan de continuïteit van de route, er worden hogere breedtes gevraagd en verlichting is een must. Alle details over de kwaliteitseisen kan je nalezen in het Vademecum fietsvoorzieningen.

De provincie wil kwaliteitsvolle fietsroutes aanmoedigen en hecht daarom een groot belang aan de materiaalkeuze. Voor fietssnelwegprojecten die in aanmerking willen komen voor subsidies, wordt bij voorkeur asfalt gebruikt. Indien de fietssnelweg toch in beton wordt uitgevoerd, dan zal de vlakheid ervan gecontroleerd worden voordat de subsidie volledig uitbetaald wordt.

We behandelen subsidieaanvragen volgens de voorwaarden van het geldende reglement op het moment van de definitieve toekenning van de subsidie. De voorwaarden voor de subsidie kan je nalezen in het subsidiereglement.

Let op! Deze subsidie geldt enkel voor fietssnelwegen. Voor projecten op andere routes van het bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk, is een andere subsidie voorzien.

Raadpleeg het Fietssnelwegennetwerk in het geoloket Mobiliteit en selecteer de laag ‘fietssnelwegen’ om te weten welke fietsroutes in aanmerking komen.

Kom je niet in aanmerking voor deze subsidie omwille van de subsidievoorwaarden? Kijk dan zeker eens naar van de  subsidie voor strategische projecten.

Voor wie?

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentelijke overheidsbedrijven

Procedure

 1. Doorloop het stappenplan onderaan deze pagina. Neem contact met ons op om jouw dossier te bespreken.
 2. Dien je dossier digitaal in.

Meer weten over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

fiets [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.