Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur op fietssnelwegen

Subsidie aan lokale besturen voor het aanleggen of verbeteren van fietsinfrastructuur op een fietssnelweg.

Snel naar

Wat?

Subsidie voor:

 • Ontwerp van fietsinfrastructuur:
  • 10% van het geraamde bedrag voor de aanleg van de infrastructuur. 
  • Door ontwerpkosten als een percentage te subsidiëren kunnen ook gemeenten die het ontwerp intern uitwerken, hun personeelskosten recupereren.
 • Aanleg van fietsinfrastructuur:
  •  Maximaal 100 % van de subsidieerbare aanlegkosten.
  • Ook natuurcompenserende maatregelen komen in aanmerking als ze voor de aanleg of de verbetering van de fietsinfrastructuur noodzakelijk zijn.
  • 50% van de subsidie is afkomstig van de provincie, de overige helft wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest.
 • Aanleg van openbare verlichting
 • Grondverwervingen excl. aktekosten

Let op! Deze subsidie geldt enkel voor fietssnelwegen. Werk je aan een project op andere routes van het bovenlokale functioneel fietsroutenetwerk? Gebruik dan de subsidie voor fietsinfrastructuur op bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

We behandelen subsidieaanvragen volgens de voorwaarden van het geldende reglement op het moment van de definitieve toekenning van de subsidie. De voorwaarden voor de subsidie kan je nalezen in het subsidiereglement.

Voor wie?

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentelijke overheidsbedrijven
 • Distributienetbeheerders (voor openbare verlichting)

Procedure

 1. Doorloop het stappenplan onderaan deze pagina. Neem contact met ons op om jouw dossier te bespreken.
 2. Dien je dossier digitaal in.

4 tips voor jouw fietsinfrastructuur

Bepaal welke fietsroutes in aanmerking komen

Raadpleeg het Fietssnelwegennetwerk in het geoloket Mobiliteit en selecteer de laag ‘fietssnelwegen’ om te weten welke fietsroutes in aanmerking komen.

Houd de kwaliteitseisen voor fietssnelweginfrastructuur goed in het oog.

De eisen voor fietssnelweginfrastructuur liggen hoger dan die voor gewone fietspaden. Wat is belangrijk?

 • Continuïteit van de route
 • Breedte van fietssnelwegen
 • Aanwezigheid van verlichting

Lees alle details over de kwaliteitseisen in het Vademecum fietsvoorzieningen.

Denk na over de materiaalkeuze.

Gebruik bij voorkeur asfalt. Maak je de fietssnelweg toch in beton? Dan controleren we de vlakheid voor we de subsidie volledig uitbetalen.

Houd ook andere subsidies in het achterhoofd

Kom je niet in aanmerking voor deze subsidie? Kijk dan zeker naar de  subsidie voor strategische projecten.

Meer weten over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

fiets [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.