Aanleg en verbetering fietsinfrastructuur op fietssnelwegen

Subsidie aan lokale besturen voor het aanleggen of verbeteren van fietsinfrastructuur op een fietssnelweg.

Snel naar

Wat?

Subsidie voor het:

 • Ontwerp van fietsinfrastructuur.
  • Maximaal 100 % van de subsidieerbare aanlegkosten en kosten voor grondverwerving excl. aktekosten. 
  • 50% van de subsidie is afkomstig van de provincie, de overige helft wordt gefinancierd door het Vlaams Gewest.
 • Aanleg van fietsinfrastructuur, inclusief stoepen, straatmeubilair en bushaltes.
  • 10% van het geraamde bedrag voor de aanleg van de infrastructuur.  
  • Door ontwerpkosten als een percentage te subsidiëren kunnen ook gemeenten die het ontwerp intern uitwerken, hun personeelskosten recupereren. 50% provincie Vlaams-Brabant, 50% Vlaams Gewest. 
 • Grondverwervingen excl. aktekosten.
 • Natuurcompenserende maatregelen.
  • 100%, indien ze voor de aanleg of de verbetering van de fietsinfrastructuur noodzakelijk zijn. 100% van de subsidie wordt voorzien door de provincie.

De kwaliteitseisen voor te subsidiëren fietssnelweginfrastructuur liggen hoger dan die voor gewone fietspaden. Zo wordt er veel belang gehecht aan de continuïteit van de route, er worden hogere breedtes gevraagd en verlichting is een must. Alle details over de kwaliteitseisen kan je nalezen in het Vademecum fietsvoorzieningen.

De provincie wil kwaliteitsvolle fietsroutes aanmoedigen en hecht daarom een groot belang aan de materiaalkeuze. Voor fietssnelwegprojecten die in aanmerking willen komen voor subsidies, wordt bij voorkeur asfalt gebruikt. Indien de fietssnelweg toch in beton wordt uitgevoerd, dan zal de vlakheid ervan gecontroleerd worden voordat de subsidie volledig uitbetaald wordt.

Let op! Deze subsidie geldt níét voor het bovenlokale fietsroutenetwerk of het bovenlokale recreatieve netwerk. Hiervoor zijn andere subsidiemogelijkheden voorzien.

Raadpleeg het Fietssnelwegennetwerk in het geoloket Mobiliteit en selecteer de laag ‘fietssnelwegen’ om te weten welke fietsroutes in aanmerking komen.

Alternatief kunnen projecten die niet aanmerking komen omwille van de subsidievoorwaarden mogelijk beroep doen op een subsidie voor strategische projecten.

Voor wie?

 • Gemeenten
 • Autonome gemeentelijke overheidsbedrijven

Procedure

 1. Doorloop het stappenplan onderaan deze pagina met ondersteuning voor ontwerp, aanleg en subsidieaanvraag.
 2. Dien je dossier digitaal in.

Meer weten over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur

fiets [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.