Tragewegenplan voor jouw gemeente

Met onze hulp maken we een inventarisatie, visie, kaart en een actieplan om de buurt- en voetwegen in jouw gemeente optimaal te benutten.

Snel naar

Voordelen

Heel wat gemeenten hebben (nog) geen tragewegenplan. Gemeenten met zo’n plan zijn het er nochtans over eens: het schept duidelijkheid zowel voor gebruikers, aangelanden als de gemeente zelf. Een tragewegenplan biedt een antwoord op tal van vragen:

 • Welke trage wegen zijn er in de gemeente?
 • Hoe ervaren de inwoners de trage wegen? Wat is goed, wat kan beter?
 • Hoe gaan we in onze gemeente om met de trage wegen? Hoe zien we het gebruik ervan: recreatief? Functioneel?
 • Hoe bouwen we ons netwerk uit? Welke trage wegen willen we behouden, welke niet?
 • Welke prioriteiten stellen we? Waar zijn acties nodig?
 • ...

Stap 1: inventariseren

Maak om te beginnen een inventarisatie van alle trage wegen in de gemeente.

 • De gemeente maakt de kaart op:
  • welke trage wegen bevinden zich theoretisch op je grondgebied?
  • Onderzoek de Atlas der Buurtwegen en het Wegenregister
 • Vrijwilligers inventariseren op het terrein de toestand van trage wegen.
 • Verzamelde gegevens in GIS-databank stoppen

Stap 2: visie

Bij de opmaak van een tragewegennetwerk moet je keuzes maken. Daarom is het belangrijk dat je op voorhand een visie opmaakt die de afwegingscriteria vastlegt:

 • Wil je gemeente enkel focussen op functionele of recreatieve verplaatsingen? Of toch beide?
 • Maak je ook bovenlokale verplaatsingen naar buurgemeenten?
 • Hoe ga je om met specifieke trage wegen zoals holle wegen, waardevolle bermen of één met een speciale geschiedenis?

Stap 3: netwerkkaart

Op basis van de voorgaande stappen kan je nu overgaan tot het maken van een netwerkkaart. Je neemt er die trage wegen in op die een belangrijke functie spelen voor de verplaatsingen op het grondgebied. Het doel is om zoveel mogelijk oorspronkelijke verbindingen uit de Atlas te herstellen en te behouden op die plaatsen waar dat zinvol is.

Stap 4: actieplan

In deze fase zet je de netwerkkaart om in een actieplan. Je bepaalt welke acties of werkzaamheden er nodig zijn om het netwerk op het terrein te realiseren en welke wegen prioriteit krijgen.

Participatie

Stappen 2, 3 en 4 kan je op een participatieve manier zetten. Alle uitleg over hoe je participatief tot een tragewegenplan komt, lees je in ons draaiboek.

Het draaiboek gidst je stap voor stap doorheen het hele proces, met uitgewerkte methodieken, tips en aandachtspunten en bied je ook uitgewerkte schema’s om bijeenkomsten met je inwoners te organiseren. Vraag het draaiboek aan via mobiliteit [at] vlaamsbrabant.be.

Ondersteuning

Gemeenten die een tragewegenplan opmaken, kunnen daarvoor volgende ondersteuning van de provincie krijgen:

 • GIS-expertise bij inventarisatie
 • Goede manieren om participatie te organiseren
 • Voorbeelden van bevraging van je bevolking
 • Hulp bij de opmaak van een netwerkkaart en actieplan

Nog een vraag over trage wegen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

buurt-en-voetwegen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 7 werkdagen.