Tragewegenplan voor jouw gemeente

Maak een beleidskader met actieplannen om de buurt- en voetwegen in jouw gemeente optimaal te benutten.

Snel naar

Voordelen

Heel wat gemeenten hebben (nog) geen tragewegenplan. Gemeenten die wel over zo’n plan beschikken, zijn het er nochtans over eens: het schept duidelijkheid voor gebruikers, aangelanden én voor de gemeente zelf.

Een tragewegenplan biedt een antwoord op tal van vragen:

 • Welke trage wegen zijn er in de gemeente?
 • Hoe ervaren de inwoners de trage wegen? Wat is goed, wat kan beter?
 • Hoe gaan we in onze gemeente om met de trage wegen? Hoe zien we het gebruik ervan: recreatief? Functioneel?
 • Hoe bouwen we ons netwerk uit? Welke trage wegen willen we behouden, welke niet?
 • Welke prioriteiten stellen we? Waar zijn acties nodig?
 • ...

Stap 1: inventariseren

Maak om te beginnen een inventarisatie van alle trage wegen in de gemeente.

 • De gemeente maakt de kaart op: welke trage wegen bevinden zich theoretisch op je grondgebied? (Onderzoek de Atlas der Buurtwegen en het Wegenregister)
 • Vrijwilligers inventariseren op het terrein de toestand van trage wegen.
 • Alle gegevens worden verzameld in een GIS-databank.

Stap 2: visie

Bij de opmaak van een tragewegennetwerk moet je keuzes maken. Daarom is het belangrijk dat je op voorhand een visie opmaakt die de afwegingscriteria vastlegt:

 • Wil je gemeente enkel focussen op functionele of recreatieve verplaatsingen? Of beide?
 • Maak je ook bovenlokale verplaatsingen naar buurgemeenten?
 • Hoe ga je om met specifieke trage wegen zoals holle wegen, waardevolle bermen of één met een speciale geschiedenis?
 • Welke rol zie je voor de trage wegen binnen kernversterkingen?

Stap 3: netwerkkaart

Op basis van de voorgaande stappen maak je een netwerkkaart. Je neemt er die trage wegen in op die een belangrijke functie hebben voor de verplaatsingen op het grondgebied.

Het doel? Zo veel mogelijk oorspronkelijke verbindingen uit de Atlas herstellen en behouden op die plaatsen waar dat zinvol is.

Stap 4: actieplan

In deze fase zet je de netwerkkaart om in een beleidskader. Dit omvat een visie en operationele beleidskeuzes voor de gewenste ruimtelijke structuur van het gemeentelijk wegennet. Het omvat minstens ook een afwegingskader voor wijzigingen aan het netwerk van gemeentewegen, en dus ook aan de trage wegen.

Om het gemeentelijk beleidskader uit te voeren, stel je actieplannen op en neem je alle nodige beheersmaatregelen. Een actieplan omvat de operationalisering van het beleidskader aan de hand van concrete acties en programma’s voor de volledige gemeente of voor een deel ervan. Die actieplannen kunnen generieke of gebiedspecifieke acties bevatten.

Participatie

Stappen 2, 3 en 4 kan je op een participatieve manier zetten. Alle uitleg over hoe je participatief tot een tragewegenplan komt, lees je in ons "draaiboek participatie voor tragewegenplannen".

Het draaiboek gidst je stap voor stap doorheen het hele proces, met uitgewerkte methodieken, tips en aandachtspunten en bied je ook uitgewerkte schema’s om bijeenkomsten met je inwoners te organiseren.

Vraag het draaiboek aan via mobiliteitsadvisering [at] vlaamsbrabant.be (mobiliteitsadvisering[at]vlaamsbrabant[dot]be).

Ondersteuning

We ondersteunen gemeenten bij het in kaart brengen van de trage wegen door GIS-lagen aan te leveren en uitleg te geven bij de inventarisatie-app. We ondersteunen niet meer met personeelsinzet bij de opzet van een tragewegenplan.

De subsidie voor de opmaak van tragenwegenplannen bestaat niet meer. Gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten en hun tragewegenplan klaar hebben voor 31 december 2021 kunnen nog wel rekenen op de subsidie.

Nog een vraag over trage wegen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

mobiliteitsadvisering [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 7 werkdagen.