Het decreet Gemeentewegen

De taken van de gemeente, de provincie, het Vlaams Gewest en de aangelanden staan omschreven in het Decreet Gemeentewegen (in voege vanaf 1 september 2019).

Snel naar

Wegwijs in het nieuwe Decreet Gemeentewegen

Met het nieuwe Decreet Gemeentewegen krijgen gemeenten meer bevoegdheden die hen in staat stellen een veilig, fijnmazig netwerk van gemeentewegen uit te bouwen.

Om gemeenten (maar ook notarissen, landmeters en andere betrokkenen) goed te informeren over het Decreet Gemeentewegen, stellen we 2 documenten ter beschikking:

Provinciale ondersteuning voor lokale besturen rond trage wegen

Sinds het Decreet gemeentewegen op 1 september 2019 in voege trad, is de werking van de provincie rond trage wegen gewijzigd. We behouden volgende activiteiten.

 • Atlas der Buurtwegen

  Alle wijzigingen aan buurt- en voetwegen van vóór 1 september 2019 (de datum waarop het Decreet Gemeentewegen in voeg ging), werden in de digitale Atlas ingetekend. Deze blijft online raadpleegbaar als naslagwerk. We geven advies over de interpretatie van de Atlas, maar geven geen ondersteuning meer bij dossieropmaak. Voor vragen rond de dossieropmaak, kan je terecht bij het Vlaams Gewest via www.mow-contact.be.
  Meer over Atlas der buurtwegen

 • Samenaankoop van straatnaambordjes
  Jaarlijks lanceren we een oproep voor de samenaankoop van straatnaambordjes om bij toegankelijke trage wegen te plaatsen.
  Meer info over deze samenaankoop
 • Inventarisatie van trage wegen
  We ondersteunen gemeenten bij het in kaart brengen van de trage wegen door GIS-lagen aan te leveren en uitleg te geven bij de inventarisatie-app. We ondersteunen niet meer met personeelsinzet bij de opzet van een tragewegenplan.
  Gemeenten die een overeenkomst hebben afgesloten en hun trage wegenplan klaar hebben voor 31 december 2021 kunnen nog genieten van de subsidie.
  Meer info over inventarisatie van trage wegen
 • Inrichting trage wegen of realisatie ontbrekende verbindingen
  De inrichting van trage wegen is maximaal geïntegreerd in het subsidiereglement voor schoolomgevingen en schoolroutes. Er wordt een subsidie gegeven aan de heropening of herwaardering van een trage weg die een belangrijke schakel vormt in de woon-schoolroutes.
  Meer info over deze subsidie
 • Advies bij provinciale wandelnetwerken en bij gebiedsgerichte projecten
 • Advies bij rooilijnplannen tijdens het openbaar onderzoek
  • Voor vragen rond de dossieropmaak: www.mow-contact.be
  • Voor relevante dossiers geven we advies: mobiliteitsadvisering [at] vlaamsbrabant.be (mobiliteitsadvisering[at]vlaamsbrabant[dot]be)
  • Kijk ook bij "wegwijs in het nieuwe decreet" bovenaan deze pagina voor toelichting bij de procedure.

Nog een vraag over trage wegen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

mobiliteitsadvisering [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 7 werkdagen.