Projecten

  Horizon+

  Met het project Horizon+ verbinden we het Zoniënwoud met de open ruimte van 4 omliggende Vlaams-Brabantse gemeenten.

  Landschapspark Boerenlandschap Pajottenland

  Krijgt het Boerenlandschap Pajottenland in 2024 de officiële erkenning als Vlaams Landschapspark?

  Lokale Ruimte Trajecten

  Gemeentelijke pilootprojecten rond kernversterking. Vlaams-Brabant zet, samen met de gemeenten, in op leefbare dorpen.

  Opgewekt Pajottenland 2.0

  Samen met lokale partners zoeken we naar de ideale mix van duurzame energiebronnen in het Pajottenland.

  Regionet Leuven

  De uitbouw van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer en (snelle) fietsverbindingen in de Leuvense regio, als hefboom voor een duurzame ruimtelijke ordening.

  Strategisch project Getestreek

  Een duurzame en gemeenschappelijke visie op de verdere ontwikkeling van de Getestreek met leefbare dorpen.

  Strategisch project Zennevallei

  Versterken en opwaarderen van de Zennevallei tussen Lembeek (Halle) en Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw).

  Territoriaal ontwikkelingsprogramma [TOP] Noordrand

  TOP Noordrand is een territoriaal ontwikkelingsprogramma voor de Noordrand van Brussel.

  Walden

  Strategisch project WALDEN is een acroniem voor Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken.