Ruimtelijke planning

  Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

  Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant: onze visie op de toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant.

  Ruimtelijk structuurplan

  Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

  Ruimtelijke uitvoeringsplannen

  Overzicht van alle Provinciale Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (PRUP) van de provincie Vlaams-Brabant.

  Stedenbouwkundige verordeningen

  Een stedenbouwkundige verordening is een aanvulling op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen.

  Provinciale rondzendbrieven

  Afspraken voor gemeentebesturen die verduidelijkingen geven over procedures ruimtelijke ordening.

  Projecten

  Overzicht projecten ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant.

Ook op deze pagina

Nieuwsbrief Perspectief

Maandelijks nieuws over ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant

 • Projecten, nieuwtjes en infomomenten
 • Ontwerpend onderzoek naar herbestemming
 • Herinrichting stationsomgevingen en vervoersknooppunten
 • Initiatieven rond kernversterking
 • Ondersteunende maatregelen voor lokale besturen