Ruimtelijke planning

  Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

  Ben je benieuwd naar onze visie op de toekomstige ontwikkelingen van de ruimte in Vlaams-Brabant? Ontdek alle details in het Beleidsplan Ruimte.

  Raamcontracten ruimtelijke planning

  Overzicht van raamcontracten ruimte: warmtenetscreening, kernversterking en MER-rapport. Bovendien begeleiden we je bij het proces.

  Ruimtelijke uitvoeringsplannen

  Overzicht van alle Provinciale Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (PRUP) van de provincie Vlaams-Brabant.

  Stedenbouwkundige verordeningen

  Een stedenbouwkundige verordening is een aanvulling op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen.

  Provinciale omzendbrieven

  Afspraken voor gemeentebesturen die verduidelijkingen geven over procedures ruimtelijke ordening.

  Projecten

  Overzicht van (strategische) projecten ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant.

Nieuwsbrief Ruimte voor Vlaams-Brabant

Maandelijks nieuws over ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant

 • Projecten, nieuwtjes en infomomenten
 • Ontwerpend onderzoek naar herbestemming
 • Herinrichting stationsomgevingen en vervoersknooppunten
 • Initiatieven rond kernversterking
 • Ondersteunende maatregelen voor lokale besturen

 

 
Je ontvangt eerst nog een e-mail om je abonnement te activeren. Deze e-mail kan ook in je spam/ongewenst terechtkomen.