Raamcontracten ruimtelijke planning

Deze raamcontracten bieden een selectie van studiebureau's en middelen om gemeentelijke projecten te realiseren. Bovendien begeleiden we je bij het proces.

Snel naar

Maak gebruik van onze raamcontracten!

Raamcontract Lokale Ruimte Trajecten

Raamcontract opmaak Milieueffectenbeoordelingen

Raamcontract warmtenetscreening

Duurzame warmte is één van de klimaatuitdagingen waarin het ruimtelijk beleid mee aan zet is. Collectieve warmtevoorziening via warmtenetten biedt een deel van de oplossing. Het uitvoeren van een verkennende warmtenetscreenings biedt snel zicht op mogelijke kansen voor de ontwikkeling van een warmtenet binnen jouw gemeente.

 • Geldigheidsduur?
  • Je kan gebruik maken van dit raamcontract tot 18 november 2025.
 • Geselecteerde studiebureaus?
 1. Kelvin Solutions bv in samenwerking
  met VITO-Energyville
 2. Antea Belgium nv
 3. Ingenium nv in samenwerking met Aha! Inzicht
 • Voor welke opdrachten?
  • In bedrijvenzones: In Zaventem-Zuid identificeerde een warmtenetscreening kansen voor een warmtenet door een combinatie van restwarmte van datacenters en een biomassa warmtekrachtkoppeling.
   Een traject waarin ondertussen verdere stappen gezet worden richting een concreet warmteproject.
  • In stedelijke gebieden: Zowel in Diest als in Halle duidde de warmtenetscreening enkele gebieden aan waar het zinvol is om de ontwikkeling van warmtenetten verder te onderzoeken.
  • Regionale visie: Voor de regio Pajottenland bevestigde een warmtenetscreening over het grondgebied van 10 gemeenten de mogelijkheden voor warmtenetten in kleinere en landelijkere gemeenten. In Liedekerke worden restwarmte en warmte afkomstig van riolering en afvalwaterzuivering als bronnen verder onderzocht.
 • Vragen rond het raamcontract van warmtenetscreening?
  • warmtenetscreening [at] vlaamsbrabant.be (warmtenetscreening[at]vlaamsbrabant[dot]be)

Hoe maak je gebruik van een raamcontract?