Ruimtelijke uitvoeringsplannen

De provinciale RUP's gelden voor een deel of delen van het grondgebied van de provincie en geven een gedetailleerde en praktijkgerichte invulling van dat wat theoretisch verwoord wordt in het RSP (ruimtelijk structuurplan) Vlaams-Brabant.

Snel naar

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan of RUP vertrekt vanuit de visie van een ruimtelijk structuurplan, en:

  • voert herbestemmingen door
  • is juridisch kader voor stedenbouwkundige vergunningen
  • is nodig om visie mogelijk te maken en ruimtelijke knelpunten op te lossen

Uitvoeringsplannen in openbaar onderzoek

Tijdens de periode van lopende openbare onderzoeken, kan je de ontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen inkijken in het gemeentehuis van de betrokken gemeenten en in het Provinciehuis, Provincieplein 1 te Leuven en eventueel een bezwaar of opmerking(en) indienen.

Hoe een bezwaar of opmerking indienen?

  • Afgeven aan balie: op gemeentehuis van betrokken gemeente of op het provinciehuis, Provincieplein 1 te Leuven.
  • Per mail: naar procoro [at] vlaamsbrabant.be (procoro[at]vlaamsbrabant[dot]be)
  • Per brief: per post te versturen aan de provinciale commissie ruimtelijke ordening (PROCORO), Provincieplein 1 te Leuven.

Uitvoeringsplannen in procedure

Vanaf de opmaak van een nieuw provinciaal uitvoeringsplan, wordt er een procesnota opgemaakt. De procesnota geeft de stappen in het planningsproces weer. In de startfase van de procedure zal dit nog beperkt zijn. De nota wordt in de loop van het proces aangevuld.

Raadpleeg alle Vlaamse plannen en verordeningen

Je vindt een overzicht van alle Vlaamse plannen en verordeningen op de website van het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid.

Meer weten over Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.