Vier gemeenten kiezen voor bescherming van hun open ruimte

Wist je dat rivier- en beekvalleien, boscomplexen en landbouwgebieden samen een grensoverschrijdend netwerk vormen? Deze landschappelijke structuur vormt de zachte ruggengraat van onze dorpen en steden én is de zuurstof van onze leefomgeving. Belangrijk genoeg om die open ruimte te beschermen, toch?

Vier gemeenten onderzochten met steun van de provincie verschillende mogelijkheden om lokaal kostbare ruimte te beschermen. Benieuwd naar hun plannen?

Boortmeerbeek: vergroening begraafplaatsen

De gemeente Boortmeerbeek ziet haar kerkhoven als ecologische stapsteen in het open ruimte netwerk rond de kern. Vandaag zijn dat afgebakende contextloze plekken. Maar wat als deze begraafplaatsen geïntegreerd worden in het landschap? Wat als grijs ruimte maakt voor groen?

In een volgende stap zoekt het gemeentebestuur van Boortmeerkbeek een betaalbaar omvormingsconcept dat bestaande begraafplaatsen transformeert in groene, ecologische en duurzame ontmoetingsruimtes.

Boutersem: grote natuurgehelen beschermen en versterken

Boutersem roept een halt toe aan de versnippering van de open ruimte. Daarom wil deze gemeente bepaalde locaties vrijwaren van bebouwing. De gemeente zoekt nu uit of een 'herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil' hierbij kan helpen. Dit wil zeggen dat eigenaars en gebruikers die percelen met een grotere waarde ontvangen, de eigenaars en gebruikers compenseren die percelen met een mindere waarde krijgen. Hun onderzoek moet bovendien uitwijzen wat mogelijke valkuilen zijn en hoe ze een overleg- en participatieproces best aanpakken.

Huldenberg: terug naar de bron

De waterlopen in de gemeente Huldenberg zijn sterk afhankelijk van hemelwater. Daarom streeft deze gemeente naar het herstel van hun natuurlijke waterbronnen met als doel deze opnieuw te connecteren met de waterlopen en het omliggende land. Op dit ogenblik zijn deze waterbronnen vaak gekoppeld aan het rioleringsstelsel, een afkoppeling zorgt bovendien voor een optimalisatie van het rioleringsnetwerk en de waterzuiveringsinstallaties. Onderzoek moet handvaten geven aan de beleidsmakers om de zoetwaterbronnen terug actief in de waterkringloop te brengen.

Landen: De Grooten Hof

Deelgemeente Attenhoven verbinden met de vallei van de Dormaalbeek, daar gaat stad Landen voor. Hoe? Door wandelstraten van het Beemdenpark te verbinden met de dorpsstraten en het gezichtsveld van de kerk en de historische boomgaard zoveel mogelijk te bewaren.

Hiervoor vrijwaren ze kavels ter hoogte van de Kastelstraat van bebouwing. De stad Landen onderzoekt of voor dit gebied een planologische ruil (‘herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil’) kan toegepast worden. Op die manier herbestemmen ze het woongebied met landelijk karakter naar parkgebied en kan er een andere locatie herbestemd worden naar woongebied met landelijk karakter.

In een ander onderdeel van dit onderzoek bekijkt de stad Landen ook hoe ze de lokale bewoners in het hele traject betrekken.

Contact

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaleruimtetrajecten [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.

Gepubliceerd op

6 oktober 2023