Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Ben je benieuwd naar onze visie op de toekomstige ontwikkelingen van de ruimte in Vlaams-Brabant? Ontdek alle details in het Provinciaal Beleidsplan Ruimte.

Snel naar

Beleidsplan ruimte

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we zuinig en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedsel, natuur, wateropvang en recreatie.

Daarom werkte de provincie een nieuwe toekomstvisie voor de ruimte uit voor de komende 25 jaar.

Benieuwd naar deze visie?
Lees het beleidsplan ruimte (PDF, 135 blz. - publicatie 29 september 2023)

Milieueffecten

Wat zijn de gevolgen van de nieuwe ontwikkelingen op het milieu? Dat brachten we in kaart met een milieueffectenrapport. Het milieueffectenrapport vormt een bijlage bij het Beleidsplan en kan je eveneens raadplegen op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be/documenten.

Stand van zaken

  • Op 19 september 2023 werd het Beleidsplan Ruimte definitief vastgesteld door de provincieraad.
  • Het besluit van de provincieraad wordt in de loop van december formeel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (na het verlopen van de termijn van 45 dagen voor eventueel voorbehoud van de Vlaamse Regering).
  • Het provinciaal Beleidsplan Ruimte treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

Lees je graag de details van het Beleidsplan Ruimte? Je vindt alle documenten netjes bij elkaar via

www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

Nieuwsbrief Ruimte voor Vlaams-Brabant

Blijf je graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen? Schrijf je in op de maandelijkse nieuwsbrief over ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant.

  • Projecten, nieuwtjes en infomomenten
  • Ontwerpend onderzoek naar herbestemming
  • Herinrichting stationsomgevingen en vervoersknooppunten
  • Initiatieven rond kernversterking
  • Ondersteunende maatregelen voor lokale besturen

 

 
Je ontvangt eerst nog een e-mail om je abonnement te activeren. Deze e-mail kan ook in je spam/ongewenste mail terechtkomen.

Nog een vraag over het beleidsplan ruimte?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.