Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant

Onze visie op de toekomstige ontwikkeling van de ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant.

Snel naar

Beleidsplan ruimte in opmaak

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven.

Benieuwd naar deze visie? Kijk de conceptnota in.

Milieueffecten

De provincie Vlaams-Brabant maakt ook een milieueffectenrapport op naar aanleiding van het 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant'.
Wil je weten hoe deskundigen de milieueffecten onderzoeken?

 • Kijk dan de volledig verklaarde kennisgevingsnota in op deze website.
 • Of raadpleeg de volledig verklaarde kennisgevingsnota via de MER databank van de Vlaamse Overheid (dossiernummer PL0260).

Stand van zaken en proces

 • Van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020 consulteerde de provincie het publiek over de conceptnota en de kennisgevingsnota.
 • We bekijken nu de adviezen en reacties die hieruit voortvloeide.
 • We passen de conceptnota aan en maken, na overleg met de gemeenten en de Vlaamse overheid, een ontwerp van het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant.
 • Het openbaar onderzoek hierover organiseren we in 2022.
 • We leggen het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in de loop van 2023 ter goedkeuring voor aan de provincieraad.

Nieuwsbrief Perspectief

Maandelijks nieuws over ruimtelijke planning in Vlaams-Brabant

 • Projecten, nieuwtjes en infomomenten
 • Ontwerpend onderzoek naar herbestemming
 • Herinrichting stationsomgevingen en vervoersknooppunten
 • Initiatieven rond kernversterking
 • Ondersteunende maatregelen voor lokale besturen

Nog een vraag over het beleidsplan ruimte?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.