Stedenbouwkundige verordeningen

Een stedenbouwkundige verordening vormt een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, en legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen. Een verordening kan gelden voor heel Vlaanderen, of op provinciaal of gemeentelijk niveau.

Snel naar

Wat is een stedenbouwkundige verordening?

Een stedenbouwkundige verordening is een aanvulling op de regels van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Ze legt bijkomende regels vast over hoe je mag bouwen. Een verordening kan gelden voor heel Vlaanderen of op provinciaal of gemeentelijk niveau.
 

Hemelwaterverordeningen

Wil je (ver)bouwen, herbouwen of een gebouw uitbreiden? Of een verharding (her)aanleggen of uitbreiden? Hou dan rekening met de bepalingen van de:

 

Wat moet je doen?

 1. Controleer of je aan de gewestelijke hemelwaterverordening voldoet.
  Gebruik hiervoor het hemelwaterformulier B25 en voeg dit ingevulde formulier toe aan je omgevingsvergunningaanvraag. Via het watertoetsinstrument kan je nagaan of een project de watertoets doorstaat.
 2. Als hemelwater door of naast de verharding in de bodem infiltreert en je het dus niet van je terrein afvoert, voldoe je automatisch aan de provinciale hemelwaterverordening.

Wat met al dat regenwater in je tuin?

 • Volg de bepalingen van de gewestelijke hemelwaterverordening. Hierin staat hoe groot je regenwaterput en infiltratievoorziening moeten zijn. Is die buffercapaciteit bereikt? Weet dat het overtollig hemelwater niet zomaar mag afvloeien naar oppervlaktewater of riolering.
 • Bekijk welke mogelijkheden je hebt als je hemelwaterput en infiltratievoorziening overlopen:
  • Laat het regenwater tijdelijk op je grasperk of in een plantenborder vloeien zodat het niet naar je buren afstroomt. Voorzie planten die tegen wisselende waterstanden bestand zijn.
  • Leid de overloop naar een ondergronds grindbed zodat het water ter plaatse infiltreert. Dit extra volume ondergrondse infiltratie telt niet mee voor de bepalingen van de gewestelijke hemelwaterverordening.
  • Meer ideeën nodig? Kijk eens bij:

Wat met het regenwater in een kleine ingesloten stadstuin?

 • Een grindkoffer onder je terras of verharding maakt infiltratie mogelijk. Vang extra regenwater op in bovengrondse regenwatertonnen, die ook als scheidingswand kunnen fungeren. Soms is dit ook een groene wand met planten die direct profiteren van het opgeslagen water.
 • Via de aanleg van een groendak zorg je voor buffering en vertraag je de waterafvoer.
 • Samen met buren water opvangen en infiltreren, behoort ook tot de mogelijkheden.
 • Meer praktische voorbeelden nodig? Lees het technisch achtergronddocument gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater

Zorgt een wadi voor extra muggen?

 • Omdat een wadi niet voor een lange tijd gevuld is met stilstaand water, kunnen muggen zich niet ontwikkelen. Staat er na 1 à 2 dagen toch nog water in je wadi? Overweeg dan verbeteringswerken om de infiltratiecapaciteit te verhogen.
 • Tips voor de aanleg van een wadi

Mag je water infiltreren vlakbij een kelder?

Voor nieuwbouw is dit normaal geen probleem. Oude keldermuren zijn niet altijd even waterdicht. Laat ze waterdicht maken door een expert. Zo voorkom je stabiliteitsproblemen.

Wat gebeurt er als je de hemelwaterverordening niet volgt?

Wijk je af van de verordeningen zonder vergunning? Dan pleeg je een bouwmisdrijf, ook al is je oplossing aanvaardbaar. Vraag een nieuwe vergunning met gemotiveerde uitzondering aan als je denkt dat een afwijking noodzakelijk is.

Verordening overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen

Wil je een gracht of een onbevaarbare waterloop van 2de of 3de categorie overwelven? Of hem inbuizen om je perceel toegankelijk te maken?

Hou er dan rekening mee dat deze werken vergunningsplichtig zijn. De provinciale stedenbouwkundige verordening ‘overwelven van grachten en onbevaarbare waterlopen’ stelt hiervoor de regels vast.

Nog een vraag over stedenbouwkundige verordeningen?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

water [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.