Strategisch project Getestreek - OnverGETElijk

We ontwikkelden tijdens de eerste projectperiode (2017-2020) een duurzame en gemeenschappelijke visie voor de verdere ontwikkeling van de Getestreek.

De hernieuwing van het strategisch project (2021-2024) laat ons toe te focussen op een aantal essentiële bovenlokale projecten: ‘Het Groene Spoor’ en de ‘Robuuste Dormaalbeekvallei’, naast een drietal thematische trajecten rond waterbeleid, dorpenbeleid en voedselbeleid.

Snel naar

Bezorg ons jouw idee

Woon je in de Getestreek en heb je een goed idee voor jouw streek? Gebruik één van de mooie postkaarten "onverGETElijk" en laat het ons weten.

  • Hoe kunnen we in de toekomst water op een duurzame manier beheren en gebruiken?
  • Welke plaats heeft water in ons dagelijks leven?
  • Wat zijn mijn verantwoordelijkheden als burger?
  • Welke plaats heeft water in het landschap?

Deze postkaarten zijn een initiatief van het PlattelandATELIER en Vlaams-Brabant.

Werken aan 2 hefboomprojecten en 3 kernthema’s

In ‘Het Groene Spoor’ versterken we het landschap en de biodiversiteit rondom de Ijzerenweg en versterken we de relatie tussen de functionele, recreatieve en natuurlijke waarden.

In ‘Robuuste Dormaalbeekvallei’ bouwen we de Dormaalbeekvallei uit tot een volwaardige groene ruggengraat, met aandacht voor natuur, landschap, landbouw en zachte recreatie.

In ‘Waterlandschap’ werken we aan wateropvang, waterbuffering en waterkwaliteit, in ‘Dorpenlandschap’ versterken we de centrumfunctie van de dorpskernen en in ‘Voedsellandschap’ brengen we de landbouw en de voedselvoorziening dichter bij te mensen.

Beleidsdocumenten, rapporten en brochures

Partners

Meer weten over Strategisch Project Getestreek?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.