Lokale Ruimte Trajecten

Vlaams-Brabant streeft, samen met de gemeenten, naar kernversterking én leefbare dorpen.

Snel naar

Inzetten op kernversterking

Hoe pakken we dit aan?

Lokale besturen doen voorstellen waaruit we een selectie maken. De geselecteerde projecten krijgen ondersteuning van een studiebureau, gefinancierd én begeleid door de provincie Vlaams-Brabant.

Binnen deze projecten zetten we in op:

 • Inspelen op bevolkingsgroei
 • Kiezen voor concentratie in plaats van spreiding
 • Inzetten op openbare en zachte mobiliteit
 • Dagelijkse voorzieningen kort bij huis
 • De energievraag verduurzamen
 • Herstel van historische relaties met het landschap

In 2018 startten we reeds pilootprojecten op.

Pilootprojecten

Deze ingediende projectvoorstellen werden geselecteerd en werken we verder uit in 2019-2020:

 • Gemeente Dilbeek – Integraal bereikbaarheidsplan Groot-Bijgaarden:
  • Bouw van een nieuw woonproject in de kern van Groot-Bijgaarden met realisatie van een bijkomende ondergrondse parkeerruimte. De parkeerplaatsen op het openbaar domein vervangen we door aangename pleinen, voet- en fietspaden.
  • Optimaliseren van de bereikbaarheid van de dorpskern zowel voor voetgangers, fietsers als openbaar vervoer.
  • Stand van zaken: onderzoek afgerond - bijkomende studie loopt - resultaten publiceren we hier
 • Gemeente Geetbets – G'Bets 2.0 - Ontwerpend onderzoek op strategische locaties in de dorpskernen:
  • Hoe op een kwalitatieve manier verdichten rond drie locaties in de dorpskern: Het oud station, De Warande en het administratieve hart als dorpscentrum.
  • Welke noden bestaan er? Hoe kunnen we functies op een goede manier invullen zodat deze centra voorbeeldsites worden?
  • Stand van zaken: https://www.gbets2punt0.be/
 • Gemeente Zoutleeuw – Strategisch Woonontwikkelingsplan+
  • Waar ingrepen plannen rond voorzieningen, wonen, erfgoed, landschap, mobiliteit?
  • Goed bereikbare locaties selecteren voor ontwikkelingen met veel dynamiek.
  • Open ruimten en groen zoveel mogelijk behouden en versterken.
  • Welke ontwikkelingen zijn mogelijk aan Tiensepoort, Budingen en Schevelsteen?
  • Stand van zaken: visie afgewerkt - onderzoek naar operationalisering loopt
 • Gemeenten Bertem, Bierbeek, Huldenberg, Rotselaar en Zemst – Toolkit Kwalitatieve Kernversterking
  • Onderzoek naar mogelijke instrumenten om woon- en leefkwaliteit te verbeteren.
  • Hoe op een kwalitatieve manier verdichten zonder landelijke karakteristieken van het dorp aan te tasten?

De resultaten en methodieken die we gebruikten in deze pilootprojecten, kan je ook gebruiken voor jouw stad of gemeente.

Maak gebruik van onze raamovereenkomst

De raamovereenkomst staat ook open voor gemeentebesturen die op eigen budget een opdracht uitvoeren.

Wil je persoonlijke begeleiding of heb je nog vragen? De dienst ruimtelijke planning helpt je graag verder: lokaleruimtetrajecten [at] vlaamsbrabant.be of 016 26 75 07

Nog een vraag over Lokale Ruimte Trajecten?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaleruimtetrajecten [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.