Toolkit kwalitatieve kernversterking

Wil je als gemeentebestuur jouw stads- of dorpskern versterken? Maak gebruik van onze toolkit. Deze instrumentenkoffer helpt lokale besturen bij ruimtelijke uitdagingen en geeft hen de juiste beleidsinstrumenten om tot een oplossing te komen.

Snel naar

Hoe werkt de toolkit?

De toolkit bestaat uit 5 onderdelen:

 • Uitdagingen
 • Rollen
 • Strategieën
 • Thematische instrumenten
 • Juridische instrumenten

Gebruik deze toolkit o.a.:

 • Ter ondersteuning van jouw beleid om specifieke ruimtelijke beleidsvragen te beantwoorden.
 • Als afwegingskader om te bepalen welk instrument je best gebruikt in welke procedure en welke aandachtspunten er zijn.
 • Als inspiratie door praktijkvoorbeelden uit andere lokale besturen.
 • ...

De toolkit is bruikbaar voor alle steden en gemeenten in Vlaanderen.

We werken de toolkit regelmatig bij zodat ze steeds voldoet aan de wetgeving én de beleidsuitdagingen die op tafel liggen.

Bekijk de inleidende presentatie van de Toolkit kernversterking op Youtube

Herbeleef de webinar over de toolkit van 19 maart 2021 via Youtube

Toolkit kernversterking downloaden

Werd de toolkit al gebruikt?

Vijf gemeentebesturen testten de toolkit al uit bij de ontwikkeling ervan. Zij brachten concrete beleidsmatige uitdagingen in beeld. Deze 6 dorpen hebben door het gebruik van de toolkit alvast een actieplan:

 • Bierbeek
 • Elewijt
 • Huldenberg
 • Leefdaal
 • Rotselaar
 • Werchter

Kan ik rekenen op hulp?

Wil je met één of meerdere instrumenten meteen aan de slag of verken je liever eerst de mogelijkheden van de toolkit? Wij helpen jou op weg:

 • We organiseren op vraag een workshop ter plaatse om samen een aantal acties te definiëren.
 • We integreren dit alvast in een workshop rond klimaatactieplannen.
 • We stellen ons raamcontract ‘Lokale Ruimte Trajecten’ ter beschikking voor de uitwerking van visiedocumenten.

Nog een vraag over de toolkit?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaleruimtetrajecten [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.