Territoriaal ontwikkelingsprogramma [TOP] Noordrand

Om overlapping en tegenstrijdigheden in aanpak te voorkomen, ontwikkelen we samen met onze partners een actieprogramma voor 6 grote gezamenlijke werven in de Noordrand van Brussel.

Snel naar

De 6 werven in het kort

  1. Masterplan voor en herbestemming van de oude Navo-site in Evere/Zaventem.
  2. De ruimtelijke mogelijkheden van de Europese boulevard tussen het station Bordet in Evere en de luchthaven in Zaventem beter benutten.
  3. Het maximaal vrijwaren en versterken van de bestaande open ruimte in de Noordrand.
  4. Verdichting in de directe omgeving van hoogwaardige openbaar vervoersknooppunten.
  5. Aantrekkelijk maken van de verouderde bedrijvenzone BUDA in Vilvoorde/Machelen/Brussel.
  6. Samen werken aan een toekomst voor de omgeving van de E40/Leuvensesteenweg.

 

Bedrijvenzone Zaventem-Zuid

Bedrijvenzone BUDA

Meer weten over [TOP] Noordrand?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.