Strategisch project Zennevallei

We maken de Zennevallei tussen Lembeek (Halle) en Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) klaar voor de toekomst en stemmen hiervoor natuur, wonen én economie beter op elkaar af.

Snel naar

Wat willen we bereiken?

Samen werken we aan een aangename plek om te wonen, werken en genieten van een Zennevallei die weer ruimte biedt aan water en natuur rekening houdende met:

 • Klimaatverandering
 • Demografische groei
 • Versnippering van de ruimte
 • Nood aan zuinig ruimtegebruik

Hoe doen we dit?

Bouwen aan de vallei van de Zennebeemden door:

 • Het Zennepad te maximaliseren en verbindingen te maken tussen het centrum van Ruisbroek en Drogenbos voor traag verkeer.
 • Meer ruimte te creëren voor de Zenne, met een landschap met droge en natte zones, stromend en stilstaand water en hoog- en laangstambegroeiing.
 • Kansen te creëren voor korteketen landbouw.
 • Natuurgebieden rond de Zenne meer zichtbaar te maken.
 • Het landschap waar mogelijk en nodig te gebruiken voor waterberging.
 • Het lawaai van de ring beter te milderen.

 

Herinrichten van de bedrijvenzone Drie Fonteinen door:

 • Een nieuwe brug over het kanaal te voorzien.
 • De Bergensesteenweg opnieuw aan te leggen.
 • De overstroming van de Zuunbeek aan te pakken.

 

Voorzien van een 8 hectare groot park voor Lembeek door:

 • Laaggelegen, onbebouwde industriegronden een groenbestemming te geven met mogelijkheden voor recreatie en waterberging.
 • Bestaande natuur in de omgeving te verbinden.
 • Aangenaam groengebied voor bewoners en werknemers te creëren.
 • Park aansluiten op het wandel- en fietsnetwerk langs het kanaal.
 • Regionale bedrijventerrein beter inrichten en nieuwe mogelijkheden bieden aan bedrijven.

 

Partners

Meer weten over Strategisch Project Zennevallei?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.