Strategisch project Walden

Dit strategisch project luistert naar de naam WALDEN, een acroniem voor Wouden, Akkers en Landschappen langsheen de Dijlevallei Ecologisch laten Netwerken.

Snel naar

Wat willen we bereiken?

We brengen belangrijke open-ruimte-verbindingen en robuuste verbindingslandschappen tot stand over de landbouwplateaus en langs de valleien van de meanderende rivieren Dijle, Laan, IJse en Voer op het grondgebied van de gemeenten Oud-Heverlee, Huldenberg, Bertem en stad Leuven.

Hoe doen we dit?

We maken werk van :

  • meer vergroening en ontharding en betere trage wegen in en tussen de dorpskernen;
  • betere onthaalpoorten bij onder meer Zoete Waters en Florival;
  • het versterken van het landbouwplateau via waterconservering en klimaatslimme landbouw;  
  • het wegwerken van knelpunten voor bos en natuur op enkele kwetsbare plekken in het landschap, zoals bijvoorbeeld het herinrichten van verontreinigde bedrijventerreinen, verlaten groeves of voormalige weekendchaletzones;
  • het planologisch aanpakken van ruimtelijk ongewenste ontwikkelingen, door bijvoorbeeld het herbestemmen van zonevreemde terreinen.

Zo dragen we ook bij aan de ambitie van Brabantse Wouden om het Meerdaalwoud, Zoniënwoud en Hallerbos met elkaar te verbinden via robuuste verbindingslandschappen.

Partners

Meer weten over strategisch project Walden?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

ruimtelijkeplanning [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.