Kernversterkende woonprojecten

Subsidie om kwaliteitsvolle woonprojecten in de kern te realiseren die zorgen voor een opwaardering van bestaande dorps- of stadskernen met respect voor de eigenheid, historische context en schaal van de omgeving.

Snel naar

Wat?

De provincie geeft een subsidie voor initiatieven die helpen bij de opstart van een kwaliteitsvol kernversterkend woonproject in Vlaams-Brabant. Werkingskosten zoals kosten voor onderzoek, ontwerp en participatie komen in aanmerking.

De subsidie bedraagt maximum 80% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 30.000 per aanvraag.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan:

 • Particulieren
 • Rechtspersonen
 • Feitelijke verenigingen

De begunstigden zijn eigenaar van de projectsite of sloten een overeenkomst af met de eigenaar met het oog op de ontwikkeling van de projectsite.

Procedure

 • Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier, digitaal in.
 • Je kan jouw aanvraag het hele jaar indienen.
 • Let op! Gebruik het onderstaand aanvraagformulier en voeg de gevraagde stukken toe:
  • Een ingevuld en ondertekend akkoord tot kennisoverdracht.
  • Een kaart met de ligging van de projectgrond ten opzichte van de kern en hoogwaardige openbaarvervoerhaltes.
  • Recent foto- of filmmateriaal van de projectsite.
  • Bewijs van volmacht of beslissing van het bevoegde orgaan voor het indienen subsidieaanvraag.
  • In het geval van een feitelijke vereniging: het bewijs van volmacht mét daarbij de toestemming van de leden om het subsidiebedrag te storten op de post- of bankrekening van de persoon die de aanvraag indient.
  • In het geval de aanvrager geen eigenaar is van de projectsite: een ondertekende overeenkomst met de eigenaar(s) met het oog op het ontwikkelen van de site.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:00 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.