Innovatieve woonprojecten

Subsidie voor projecten die een nieuwe ontwikkeling in het Vlaams-Brabantse woonlandschap onderzoeken of in de praktijk brengen.

Snel naar

Wat?

Met jouw projectvoorstel stimuleer je betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Vlaams-Brabant op een innovatieve manier. Je voorstel heeft bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen en is een concreet antwoord op een knelpunt of nood in de Vlaams-Brabantse woningmarkt. 

Je innovatief projectvoorstel voldoet concreet aan deze voorwaarden:

 • Je project creëert extra woningen door de toepassing van woningdelen en/of kleinschalig wonen
 • Je onderzoekt duurzame en betaalbare nieuwe ontwikkelingen in het woonlandschap of brengt ze in de praktijk.
  • De vernieuwing kan gesitueerd zijn op het niveau van inhoud, werkmethode (methodiek, samenwerkingsverband …), resultaat, financiering, gebruiksrecht of doelgroep. 
 • Het opzet, inhoud of omvang van het project overstijgt de normale werking van de organisatie 
 • Het eindresultaat is concreet en de projectdoelstellingen meetbaar.

De subsidie bedraagt maximum 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 75.000 per aanvraag.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan organisaties die rechtspersoonlijkheid hebben.

Procedure

De procedure verloopt in 3 stappen:

 1. Toets je idee af

  Neem contact op met een van onze woonbegeleiders om je idee af te toetsen en verder te ontwikkelen. Zo verhoog je de kans om een subsidie toegekend te krijgen.

 2. Het projectvoorstel
  • Dien uiterlijk 1 mei van het jaar dat voorafgaat aan de start van het project, jouw projectvoorstel in.
  • Vul hiervoor het formulier ‘projectvoorstel’ in en het 'begrotingsdocument'. Laad deze documenten vervolgens op via de online applicatie. Wees in het projectvoorstel zo concreet mogelijk en zorg dat het innovatief karakter van het project en de doelstellingen voldoende duidelijk in beeld gebracht worden.
  • Wordt je project ontvankelijk verklaard, dan krijg je een uitnodiging om het project te pitchen (de kernboodschap overbrengen in +/- 10 minuten) aan een beoordelingscommissie.
  • Het advies van de beoordelingscommissie wordt voorgelegd aan de deputatie.
 3. De subsidieaanvraag
  • Is jouw projectvoorstel door de deputatie positief beoordeeld, dan kan je overgaan naar fase 2 waarin je een definitieve subsidieaanvraag opmaakt.
  • Tijdens deze fase gaan we met jou in overleg zodat het advies van de beoordelingscommissie voldoende duidelijk is en (indien van toepassing) gevraagde bijsturingen de juiste invulling krijgen. 
  • Dien de definitieve subsidieaanvraag uiterlijk in op 1 oktober van het jaar dat voorafgaat aan de start van het project.
  • Om jouw subsidieaanvraag te vervolledigen moet je bijkomende documenten toevoegen aan je online dossier. Een subsidieaanvraag omvat o.a.:
   • Een meer gedetailleerde subsidieaanvraag
   • Een gedetailleerde begroting
   • Een ondertekend document met betrekking tot akkoord tot kennisoverdracht
   • Een bewijs van volmacht of beslissing van het bevoegde orgaan voor het indienen van de subsidieaanvraag
  • Jouw subsidieaanvraag wordt getoetst aan het advies van de beoordelingscommissie en vervolgens voorgelegd aan de deputatie.
  • Na goedkeuring kan je de subsidie inzetten voor de uitvoering van jouw project. We maken samen afspraken voor de opvolging.

Dossier indienen

Dien je projectaanvraag (stap 2) digitaal in binnen de voorziene termijn. Gebruik voor een eventuele subsidieaanvraag (stap 3) hetzelfde online dossier.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.