Innovatieve woonprojecten

Subsidie voor projecten in Vlaams-Brabant die een nieuwe ontwikkeling in het woonlandschap onderzoeken of in de praktijk brengen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Snel naar

Wat?

Met je innovatief projectvoorstel creëer je extra woongelegenheden door het toepassen van woningdelen en/of kleinschalig wonen.
Voor aanvragen in 2021 en 2022, moet het project ook minstens één van de volgende zaken toepassen:

 • Tijdelijk gebruikmaken van wachtgronden
 • Leegstaande gebouwen herbestemmen
 • Kleinschalige woonunits voorzien bij inbreidings- en opvulbouw

De subsidie bedraagt maximum 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 75.000 per aanvraag.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan organisaties die rechtspersoonlijkheid hebben.

Procedure

De procedure verloopt in 2 stappen:

 1. Het projectvoorstel
  • Dien uiterlijk 1 mei van het jaar dat vooraf gaat aan de start van het project, jouw projectvoorstel in.
  • Vul hiervoor het formulier ‘projectvoorstel’ in en het 'begrotingsdocument'. Laad deze documenten vervolgens op via de online applicatie. Wees in het projectvoorstel zo concreet mogelijk en zorg dat het innovatief karakter van het project en de doelstellingen voldoende duidelijk in beeld gebracht worden.
  • Wordt je project ontvankelijk verklaard, dan krijg je een uitnodiging om het project te pitchen (de kernboodschap overbrengen in +/- 10 minuten) aan een beoordelingscommissie.
  • Het advies van de beoordelingscommissie wordt voorgelegd aan de deputatie.
 2. De subsidieaanvraag
  • Is jouw projectvoorstel door de deputatie positief beoordeeld, dan kan je overgaan naar fase 2 waarin je een definitieve subsidieaanvraag opmaakt.
  • Tijdens deze fase gaan we met jou in overleg zodat het advies van de beoordelingscommissie voldoende duidelijk is en (indien van toepassing) gevraagde bijsturingen de juiste invulling krijgen. 
  • Dien de definitieve subsidieaanvraag uiterlijk in op 1 oktober van het jaar dat vooraf gaat aan de start van het project.
  • Om jouw subsidieaanvraag te vervolledigen moet je bijkomende documenten toevoegen aan je online dossier. Een subsidieaanvraag omvat o.a.:
   • Een meer gedetailleerde subsidieaanvraag
   • Een gedetailleerde begroting
   • Een ondertekend document met betrekking tot akkoord tot kennisoverdracht
   • Een bewijs van volmacht of beslissing van het bevoegde orgaan voor het indienen van de subsidieaanvraag
  • Jouw subsidieaanvraag wordt getoetst aan het advies van de beoordelingscommissie en vervolgens voorgelegd aan de deputatie.
  • Na goedkeuring kan je de subsidie inzetten voor de uitvoering van jouw project. We maken samen afspraken voor de opvolging.

Dossier indienen

Dien je projectaanvraag (fase 1) digitaal in binnen de voorziene termijn. Gebruik voor een eventuele subsidieaanvraag (fase 2) hetzelfde online dossier.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.