Innovatieve woonprojecten

Subsidie voor innovatieve projecten die betaalbaar en kwaliteitsvol wonen in Vlaams-Brabant stimuleren met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.

Snel naar

Wat?

De provincie geeft subsidies voor projecten rond woningdelen of kleinschalig wonen in Vlaams-Brabant.
Met deze projecten creëer je extra woongelegenheden door:

 • Tijdelijk gebruik te maken van wachtgronden.
 • Leegstaande gebouwen te herbestemmen.
 • Kleinschalige woonunits te voorzien bij inbreidings- en opvulbouw.

De subsidie bedraagt maximum 75% van de kosten die voor subsidie in aanmerking komen, met een maximum van € 75.000 per aanvraag.

Voor wie?

De subsidie kan toegekend worden aan organisaties die rechtspersoonlijkheid hebben.

Procedure

Dien je aanvraag, samen met het volledige dossier, digitaal in.

De procedure verloopt in 2 stappen:

Stap 1: Het projectvoorstel

 • Dien uiterlijk 1 juli 2021 (vanaf 2022 is deze deadline 1 mei) van het jaar dat vooraf gaat aan de start van het project, jouw projectvoorstel in.
 • Het projectvoorstel bevat:
  • Een korte beschrijving van het innovatieve project
  • Een inschatting van de begroting
 • Jouw projectvoorstel wordt voorgelegd aan de beoordelingscommissie en vervolgens de deputatie.

Stap 2: De subsidieaanvraag

 • De subsidie kan enkel aangevraagd worden wanneer het projectvoorstel door de deputatie positief beoordeeld werd.
 • Dien de subsidieaanvraag uiterlijk 1 november 2021 (Vanaf 2022 is deze deadline 1 oktober) van het jaar dat vooraf gaat aan de start van het project in.
 • De subsidieaanvraag bevat o.a.:
  • Het ingevuld aanvraagformulier
  • Een gedetailleerde begroting
  • Een ondertekend document met betrekking tot akkoord tot kennisoverdracht
  • Een bewijs van volmacht of beslissing van het bevoegde orgaan voor het indienen van de subsidieaanvraag

Dossier indienen

Dien jouw dossier hier vanaf 1 maart 2021 in.

Nog een vraag over deze subsidie?

Elke werkdag van 8:30 tot 17:30 uur.

lokaalwonen [at] vlaamsbrabant.be

Antwoord binnen 2 werkdagen.